logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

99 Дискриминација и механизми заштите од дискриминације Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаМрежа РЦ и ЦСУ Србије, Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 060/55-988-00
АуториМилена Вићевић, професорка разредне наставе, директорка Регионалног центра, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице; Зденка Ковачевић, професорка разредне наставе, директорка Удружења грађана Сретење, Пожега
РеализаториМилена Вићевић, професорка разредне наставе, директорка Регионалног центра, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ужице; Зденка Ковачевић, професорка разредне наставе, директорка Удружења грађана Сретење, Пожега; Гордана Савић, пројект менаџер, Удружење Ужички центар за људска права и демократију, Ужице;
Општи циљевиОснаживање и подстицање запослених у образовању да препознају дискриминацију и да стекну знања и вештине о механизмима за заштиту од дискриминације у оквиру свог професионалног ангажмана.
Специфични циљевиРазумевање основних појмова (стереотипи, предрасуде, стигматизација), разлику међу њима и повезаност са дискриминацијом; Препознавање стереотипа и предрасуда и осмишљавање аргументованих одговора на њих; Информисање учесника о распрострањености дискриминације у Србији кроз преглед ставова јавног мнења; Унапређивање и стицање основних знања о кључним појмовима везаним за дискриминацију; Информисање учесника о формално–правном оквиру и механизмима за заштиту од дискриминације; Унапређивање и стицање знања учесника на који начин могу увести приницип равноправности у свој рад; Мотивација учесника да се активније баве промоцијом равноправности и заштитом од дискриминације у свом раду.
Теме програмаСтереотипи, предрасуде и стигматизација; Дискриминација; Типови дискриминације и законски оквир; Механизми заштите од дискриминације; Улога образовно-васпитних установа у промоцији равноправности и заштити од дискриминације
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара по учеснику износи 1 500 динара, уколико је формирана група од 30 учесника. У цену је укључен хонорар предавача, путни трошкови, радни материјал за учеснике и уверења.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања