logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

98 Групни процеси и односи у одељењу / васпитној групи, примена социометрије и елемената психодраме Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Ниш, Париске комуне бб, Ниш
Особа за контактВиолета Панчић, pvioleta@gu.ni.rs, 018 202300, 069 2966515
АуториГордана Марић Лаловић, психолог, психодрамски терапеут и тренер-едукатор у Центру за развој психодраме и психотерапије Ниш; Александра Поповић, психолог, психордрамски терапеут у супервизији; Татјана Марковић, доктор наука - педагошке науке, професор струковних студија за образовање васпитача
РеализаториГордана Марић Лаловић, психолог, психодрамски терапеут и тренер-едукатор у Центру за развој психодраме и психотерапије Ниш; Александра Поповић, психолог, психордрамски терапеут у супервизији; Татјана Марковић, доктор наука - педагошке науке, професор струковних студија за образовање васпитача
Општи циљевиУнапредити компетенције наставника, васпитача и стручних сарадника да опажају групне процесе у одељењу, као и обука да ова опажања користе у подстицању заједништва и сарадње међу ученицима и за јачање кохезивности одељења/васпитне групе.
Специфични циљевиУпознавање наставника, васпитача и стручних сарадника са теоријским концептима функционисања групе (Морено, Фукс, Бион, Фидман), и могућностима примене ових концепата на рад одељенске заједнице; Обука наставника, васпитача и стручних сарадника за примену социометријске технике и психодрамске технике замене улога; Оспособљавање настваника, васпитача и стручних сардника за самостално креирање и реализовање радионица у којима се ове технике користе; Интегрисање новостечених знања и вештина у претходно стечена исксутва у раду са ученицима
Теме програмаСоцијални атом; Социометрија; Социодрама; Групе и односи у групи; Симулација одељења
Циљна групанаставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПо учеснику 2 170,00 (бруто). У цену укључен хонорар за 2 предавача за 8 сати рада, ПДВ (РЦ Ниш је укључен у систем ПДВа) + порез. У цену није укључени потрошни и радни материјал, трошкови пута и евентуалног смештаја водитеља, уверење, освежење и исхрана учесника за време реализације семинара. * Члан 8., Правилник о сталном стручном усавршавању, Сл.гласник 86/2015 – „Организатор је дужан да изведе програм за групу од најмање 15 учесникa
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања