logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

979 Развијање активизма и волонтеризма код ученика Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаОбразовање плус, Београд, Маричка 15/9, Београд
Особа за контактБиљана Суботић, biljana.sub@gmail.com, 011 256 2997, 065 328 4590
АуториВесна Радонић, педагог, ОШ"Краљ Петар Први", Београд; Весна Белчевић, представник за односе са јавношћу, Удружење Златиборски круг
РеализаториВесна Радонић, педагог, ОШ"Краљ Петар Први", Београд; Весна Белчевић, представник за односе са јавношћу, Удружење Златиборски круг; Биљана Суботић, професор разредне наставе, ОШ"Ђура јакшић", Београд; Јелена Пантић, професор разредне наставе, ОШ"Иво Андрић", Београд; Јелена Удовичић, дипломирани учитељ - мастер, ОШ"Краљ Петар Први", Београд; Марија Станојевић, ауторка и реализаторка обука / координаторка програма; организације "Центар за мир и толеранцију", Београд;Радмила Симијоновић,психолог, Друга економска школа, Београд; Драгана Спасојевић, педагог, ОШ"Ђура Даничић", Београд
Општи циљевиПодизање нивоа компетенција наставника и стручних сарадника за подршку развоју личности детета и управљање одељењем кроз стварање позитивне социјалне климе у школи и подршку различитим видовима активизма и волонтеризма ученика.
Специфични циљевиУнапређивање компетенција наставника за интердисциплинарни приступ у планирању наставе кроз повезивање са садржајима предмета Грађанско васпитање; Унапређивање наставничких компетенција за развијање неопходних психо-социјалних вештина код деце за активно учешће у образовном процесу;Развијање одговорности и вештина управљања код ученика; Подстицање наставника на иницирање и неговање активизма и волонтеризма код ученика у циљу успешније социјалне инклузије.
Теме програмаСадржаји предмета грађанско васпитање као модел за остваривање интердисциплинарног приступа у планирању наставе и активног учешћа ученика у образовном процесу; Методологија предмета Грађанско васпитање као модел за примену различитих типова интерактивног учења; Развијање одговорности код деце; Развијање активизма и волонтеризма код ученика у циљу активног учешћа у образовном процесу.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника15-30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена је 1.700 динара по учеснику. Цена укључује штампане материјале, радионичарске материјале, потврду о учешћу, хонорар предавача, путне трошкове предавача, порезе и друге законске обавезе организације које укључују књиговодствене услуге, хонорар координатора и веб администратора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања