logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

977 Слободна зона у основним и средњим школама – филм као помоћно наставно средство у настави Грађанског васпитања Компетенцијa: K2
Приоритети: 4
ИнституцијаДобро удружење, Београд, Молерова 48, Београд
Особа за контактОливера Ранђић, olja@freezonebelgrade.org, 011 3284534, 060 4050485
АуториПрограм „Слободна зона Јуниор“ у оквиру кога се реализује пројекат „Слободна зона у основним и средњим школама“ развијан је у претходних 9 година у оквиру организације „Фонд Б92“ и у сарадњи са Активом професора ГВ Београд. У осмишљавању програма, поред тима пројекта „Слободна зона“ који се током претходних година мењао, учествовали су и: Драган Попадић, редовни професор на Филозофском факултету у Београду, департмант за психилогију; Мелита Ранђеловић, педагог и професор наставног предмета Грађанско васпитање, Друга економска гимназија, Београд; Весна Штрбић, професор наставних предмета Социологија и Грађанско васпитање, ЕТШ „Никола Тесла”, Београд; Александар Вајзнер, мастер комуниколог и међународни тренер омладинских програма ЕУ; Загорка Аксентијевић, професор наставног предмета Филозофија и координаторка програма у Групи 484; Илинка Милетић, педагог и наставник изборног предмета Грађанско васпитање, ОШ „Ђорђе Крстић”, Београд; Рајко Петровић, директор филмског фестивала „Слободна зона“; Оливера Ранђић, координаторка програма „Добро удружење“, Београд
РеализаториМелита Ранђеловић, педагог и наставник Грађанског васпитања, Друга економска школа, Београд; Весна Штрбић, наставник Социологије и Грађанског васпитања, ЕТШ "Никола Тесла", Београд; Александар Вајзнер, мастер културолог, политиколог специјалиста, учитељ, директор организације "Школа без насиља";Загорка Аксентијевић, наставник Филозофије у пензији, програмска координаторка организације „Група 484“; Рајко Петровић, директор филмског фестивала „Слободна зона“
Општи циљевиУнапређење ефикасности учења и квалитета наставе грађанског васпитања кроз професионално оснаживање наставника за креативну употребу ангажованог филма у настави.
Специфични циљевиЈачање професионалних компетенција наставника за извођење наставе грађанског васпитања; Мотивација наставника за тражење додатних материјала којима би обогатили и употпунили наставу; Остваривање корелације садржаја предмета Грађанско васпитање са другим предметима; Промовисање и популаризација људских права и грађанских слобода међу ученицима; Подстицање ученика на критичко размишљање и преиспитивање; Подизање нивоа знања ученика и развијање способности разумевања изазова које пред њих поставља друштво; Подстицање друштвеног ангажмана и креативности ученика; Упознавање наставника и ученика са различитим филмским културама; Развијање способности уочавања естетске и етичке вредности филмског медија.
Теме програмаАнгажовани филм у настави; Прва симулација часа са употребом филма у настави; Друга симулација часа са употребом филма у настави; Креирање сценарија за рад на часу - пројекција филма
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи
Број учесника25
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2.500 РСД; Цена семинара укључује: логистичку и административну подршку организације семинара; сав радни материјал потребан за радионицу адекватан простор који је технички опремљен за радионицу - освежење, ужине и ручак; 8 сатни рад са 2 предавача/модератора - приручник у електронском облику и комплет филмова на ДВДу *организатор задржава право да у случају промене цене превоза, поремећаја на монетарном тржишту и других непредвиђених околности промени цену семинара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања