logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

975 Мотивисање ученика за учење применом метода, техника рада и игара на часовима грађанског васпитања и предметне наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаЗаједница економских, правно-биротехничких, трговинских и угоститељско-туристичких школа Републике Србије, Београд, Цетињска 5-7, Београд
Особа за контактСандра Кнежевић, pedagog@prvaekonomska.edu.rs, 011 3349 322, 064 270 1340
АуториСандра Кнежевић, педагог, Прва економска школа, Београд
РеализаториСандра Кнежевић, помоћник директора и педагог, Прва економска школа, Београд; Вања Јеремић, педагог, О.Ш. „Анта Богићевић“, Лозница; Мирела Бодрожић, наставник српског језика и књижевности и библиотекар, Прва економска школа, Београд; Радмила Симијоновић, психолог, Друга економска школа, Београд
Општи циљевиОснаживање наставника за мотивисање ученика за учење; Примена игара и иновативних метода и техника рада у настави; Проширивање знања о стиловима и стратегијама учења.
Специфични циљевиОснаживање наставника да подстичу различите стилове учења ученика; Увежбавање примене игара и иновативних метода рада на часу; Упознавање са меморијским принципима, системима и техникама за боље памћење и учење.
Теме програмаМотивација ученика за рад на часу; Избор метода рада у сврху подизања мотивације ученика; Радионичарски рад и значај коришћења игара у настави Грађанског васпитања; Памћење и заборављање (упознавање учесника са врстама памћења, процесом заборављања и значајем понављања садржаја за успешније учење); Технике учења (оспособљавање учесника да применом техника учења на конкретним садржајима омогуће ученицима учење на самом часу); Примена наученог кроз израду Мапе ума семинара
Циљна групанаставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика , стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија
Број учесника25-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 4000 РСД. У цену је урачунато: надокнада аутору и предавачима, трошкови превоза, исхране и преноћишта предавача, радни материјал, порези, надокнада за институцију која подржава програм.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања