logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

972 Дидактичко-методичка апаратура за извођење православног катхизиса (Веронауке) за основну и средње школе Компетенцијa: K2
Приоритети: 3
ИнституцијаСавез учитеља Републике Србије, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМарија Максимовић, marija.maksimovic@surs.org.rs, 011 32 45 385, 064 644 53 78
Ауторидоц. др Мирјана Стакић, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу; Доц. др Бошко Миловановић, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, Универзитет у Приштини – Косовској Митровици
Реализаторидоц. др Мирјана Стакић, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу; доц. др Бошко Миловановић, Учитељски факултет у Призрену – Лепосавићу, Универзитет у Приштини – Косовској Митровици; др Мирјана Чутовић, Учитељски факултет у Ужицу, Универзитет у Крагујевцу
Општи циљевиЕдукација вероучитеља о дидактичко-методичкој апаратури која је неопходна за планирање, организацију и извођење наставе из Православног катихизиса (Веронауке) у основној и средњим школама.
Специфични циљевиПовећање компетенција за функционалну примену дидактичких принципа у области васпитно-образовног рада из предмета Православни катихизис (Веронаука); Стицање знања из области наставног планирања и развијање вештина неопходних у конкретизацији и остваривању наставних циљева и оперативних задатака у реализацији методских јединица; Унапређивање знања и вештина неопходних за примену наставних метода помоћу којих се реализују наставни садржаји из предмета Православни катихизис. Упознавање са различитим врстама унутрашње и спољашње колерације и оспособљавање за повезивање наставних садржаја. Оспособљавање за препознавање и отклањање дистрактора и сагледавање мотивационе улоге и могућности примене релаксатора у настави Православног катихизиса.
Теме програмаСадржаји програма Православног катихизиса за основну и средње школе и наставно планирање; Наставни циљеви и оперативни задаци у реализацији методске јединице из Православног катихизиса; Примена дидактичких принципа у извођењу Православног катихизиса;Примена наставних метода у извођењу наставе из Православног катихизиса; Значај коорелације у извођењу наставе из Православног катихизиса; Уклањање дистрактора и улога релаксатора; Припрема активности за час.
Циљна групанаставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник изборних и факултативних предмета, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЗа групу од 30 учесника, цена по учеснику износи 2.200,00 динара. Цена обухвата надокнаде реализаторима, радно-потрошни материјал за учеснике, трошкове организације обуке. У цену нису укључени трошкови пута и смештаја реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања