logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

97 Вештине конструктивне комуникације Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаФилозофски факултет, Косовска Митровица, Филипа Вишљића бб, Косовска Митровица
Особа за контактМиљана Павићевић, miljanapavicevic@yahoo.com, 028 498346, 064 4029090
АуториЈелена Минић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Кососвска Митровица; Миљана Павићевић, мастер психолог, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Кососвска Митровица
РеализаториЈелена Минић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Кососвска Митровица; Биљана Јаредић, психолог, асистент, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Кососвска Митровица; Миљана Павићевић, мастер психолог, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Кососвска Митровица; Драгана Станојевић, доцент, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Кососвска Митровица; Тијана Тодић Јакшић, асистент, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Кососвска Митровица; Татјана Радојевић, асистент, Филозофски факултет, Универзитет у Приштини, Кососвска Митровица
Општи циљевиУсвајање и развијање вештина конструктивне комуникације код наставника и сарадника основних и средњих школа и јачање способности да стечене вештине пренесу ученицима у циљу стварања оптималног окружења за васпитно-образовни рад и општи развој.
Специфични циљевиРазвијење способности и стицање вештина за директно изражавање свог мишљења и осећања и заузимање става; Способност препознавања и разликовања пасивног и агресивног понашања, упознавање са последицама таквих врста понашања и креирање нове врсте понашања – асертивног понашања; Усвајање животне филозофије жеља уместо филозофије захтева; Упознавање и примена основних техника комуникације, проширивање репертоара понашања; Стицање способности препознавања манипулације и овладавање техникама избегавања манипулације; Побољшање и развијање вештина комуникације у циљу конструктивног решавања проблема између ученика, наставног кадра и стручних сарадника у основним и средњим школама; Усвајање вештина конструктивног упућивања критике и ТИ- ЈА порука.
Теме програмаЈачање самопоуздања и самопоштовања; Пасивно и агресивно понашање; Отклањање ирационалних уверења; Технике успешне комуникације; Позитивна психологија, Технике избегавања манипулације; Бес; Конструктивно решавање конфликта; ЈА – ТИ поруке; Животне позиције у учионици
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 3 000 динара за оба дана. За 30 учесника максимално укупуна цена обуке је 90 000 динара. У цену је укључен комплетан материјал са обуке, сертификат, ручак и освежење у паузама (за оба дана)
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања