logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

969 Савремена настава Грађанског васпитања усмерена на развој ученичких компетенција Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Сестре Јањић 6, Крагујевац
Особа за контактЗорица Николић, znikolic.centar@gmail.com, 034 201303, 060 5598800
АуториЗорица Сорак, наставник српског језика и стручни сарадник, педагошка саветница, ОШ ,,Станислав Сремчевић'', Крагујевац
РеализаториЗорица Сорак, наставник српског језика и стручни сарадник, педагошка саветница, ОШ ,,Станислав Сремчевић'', Крагујевац; Неда Богојевић Прековић, стручни сарадник за избор програма стручног усавршавања, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац 3. Владимир Средојевић, стручни сарадник за избор програма стручног усавршавања, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац 4. Невена Шћепановић, стручни сарадник за избор програма стручног усавршавања, Центар за стручно усавршавање запослених у образовању Крагујевац, Крагујевац
Општи циљевиПовећавање ефикасности наставе грађанског васпитања унапређивањем компетенција наставника
Специфични циљевиУчесници упознати са исходима наставе Грађанског васпитања; Учесници препознају ученичке компетенције 21. века и њихово развијање путем наставе Грађанског васпитања;Учесници користе различите методе, технике и наставне материјале у настави Грађанског васпитања; Учесници успешно планирају наставу Грађанског васпитања.
Теме програмаПредметни исходи-постигнућа за предмет Грађанско васпитање; Методика наставе Грађанског васпитања; Избор, приређивање и прилагођавање наставних материјала за наставу Грађанског васпитања; Планирање у настави Грађанског васпитања: годишњи, месечни планови и дневне припреме; евалуација ученичких постигнућа.
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена1.500,00 динара по учеснику за групу од 30 учесника (45.000,00 бруто) – хонорар реализатора, путни трошак, трошкови материјала. За мање групе цена по учеснику је пропорционална цени за групу од 30 (45.000,00 бруто).
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања