logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

964 Интегративни приступ у верској настави Компетенцијa: K1
Приоритети: 3
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404-830, 064 857-92-62
Ауторидоц. др Владан Таталовић, Православни богословски факултет у Београду, катедра за Свето писмо Новог завета; доц. др Србољуб Убипариповић, Православни богословски факултет у Београду, катедра за литургику; Снежана Павловић, дипломирани андрагог, саветник за стандарде и регистре у предшколском и основном образовању и васпитању, саветник за верску наставу у школи, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Реализаторидоц. др Владан Таталовић, Православни богословски факултет у Београду, катедра за Свето писмо Новог завета; доц. др Србољуб Убипариповић, Православни богословски факултет у Београду, катедра за литургику; Снежана Павловић, дипломирани андрагог, саветник за стандарде и регистре у предшколском и основном образовању и васпитању, саветник за верску наставу у школи, Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Општи циљевиЈачање капацитета и професионалних компетенција наставника верске наставе и предметних наставника из области друштвених предмета
Специфични циљевиРазвијање компетенција за примену интегративног приступа у остваривању верске наставе и других наставних предмета; Унапређивање знања и вештина за интеркултурално и међурелигијско учење и разумевање; Развијање свести о потреби неговања културе учења и коришћење ресурса теолошких знања за остваривање наставних и ваннставних активности; Усвајање вештина за примену иновативних информационо-комуникационих технологија у настави верске наставе. 5. Професионално повезивање наставника верске наставе традиционалних Цркава и верских заједница са предметним наставницима и наставницима разредене наставе 6. Унапређивање сарадње међу наставницима верске наставе, колектива установе, родитеља и локалне заједнице.
Теме програмаБогослужење као покретач креативности и иновације; Библијски текст као основ за развој интегративног приступа у верској настави; Интегративна настава и међупредметне компетенције ученика
Циљна групастручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1.300,00 динара; Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1.700,00 динара; Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2.200,00 динара;У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, колико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања