logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

963 Иновативне методе у настави Грађанског васпитања Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаУчитељско друштво, Ниш, Краља Стевана Првовенчаног 2, Ниш
Особа за контактАна Младеновић, anamladenovic66@gmail.com, 018 251652, 060 0251652
АуториАна Младеновић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Бранко Миљковић“, Ниш; Софија Ристовић, професор разредне наставе, ОШ „Иво Андрић“, Ниш
РеализаториАна Младеновић, професор разредне наставе, педагошки саветник, ОШ „Бранко Миљковић“, Ниш; Софија Ристовић, професор разредне наставе, ОШ „Иво Андрић“, Ниш
Општи циљевиЈачање компетентности наставника за наставни предмет Грађанско васпитање кроз примену иновативних метода и технологија у раду.
Специфични циљевиРазумевање природе и сврхе Грађанског васпитања; Унапређивање знања, вештина и ставова наставника потребних за остваривање исхода у настави Грађанског васпитања; Разумевање садржаја предмета Грађанско васпитање; Оспособљавање за планирање, организовање, реализацију, праћење, вредновање наставе Грађанског васпитања кроз примену иновативних метода и технологија; Јачање компетенција наставника за остваривање образовања за демократију и грађанско друштво.
Теме програмаГрађанско васпитање као обавезни, изборни предмет у основној школи; Приказ евалуације програма Грађанског васпитања од стране Завода за вредновање квалитета образоваа и васпитања; Примена иновативних метода и технологија у реализацији наставе и остваривању исхода Грађанског васпитања
Циљна групастручни сарадник у школи, наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу од 30 полазника је 36 000 дин. Путни трошкови и трошкови освежења нису урачунати у цену.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања