logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

961 Упознавање са основама прве помоћи Компетенцијa: К4
Приоритети: П5
ИнституцијаЦрвени крст Кањижа, Дамјанићева 4, 24420 Кањижа
Особа за контактМоника Ческо , kanjiza@redcross.rs, 63429607
АуториМоника Ческо Радно место: секретар Званје: васпитач за децу са посебним потребама, Установа: Црвени крст Кањижа
РеализаториДанијела Гаврић, Радно место: водећа медицинска сестра, дипломирани организатор здравствене неге Установа: Дом Здравља Кањижа, Чила Берчек, Радно место: мед. сестра,Звање: медицинска сетстра Установа: Дом здравља Кањижа, Моника Ческо Радно место: секретар,Звање: васпитач за децу са посебним потребама,Установа: Црвени крст Кањижа
Општи циљевиПросветни радници и сарадници буду више упознати са првом помоћи, као делом опште културе сваког човека, и да подигну свест својих ученика о значају познавања вештина прве помоћи,јер они могу допринети спашавању живота и самим тим живот у школи постаје сигурнији
Специфични циљевиУказивање на важност и вредност прве помоћи у савременом друштву.
Теме програмаПрва помоћ-појам и значај;Поступак на месту незгоде; Упознавање са садржајем ормара прве помоћи;Процена стања повређеног и поступак са особом без свести;Бочни положај Поступак са особом без свести и дисања – основне мере ожинљавања;Прва помоћ код крварења и рана;Нагло настала стања и оболења;Најчешће повреде у образовним установама
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 6. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 10. Наставник изборних и факултативних предмета 11. Васпитач у предшколској установи 12. Медицинска сестра – васпитач 13. Васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена 2.000,00 дин.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања