logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

960 Технике успешне комуникације Компетенцијa: К4
Приоритети: П1
ИнституцијаЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, Арпадова 9, Сента
Особа за контактВлатко Петровић , tisapart@mts.rs, 024/815-646
АуториВлатко Петровић, наставник географије, Сенћанска гимназија Сента;Илдико Фаркаш, наставник рачунарства и информатике, Сенћанска гимназија Сента
Реализатори Влатко Петровић, наставник географије, Сенћанска гимназија Сента;Илдико Фаркаш, наставник рачунарства и информатике, Сенћанска гимназија Сента
Општи циљевиПримена техника успешне педагошке комуникације у основним и средњим школама, у циљу унапређења комуникације и сарадње у наставно-образовном процесу.
Специфични циљевиСтицање знања, усвајање нових информација и развијање способности наставника за практичну примену техника успешне педагошке комуникације у основним и средњим школама, у циљу унапређења комуникације и сарадње у наставно-образовном процесу.
Теме програма1) Појам, карактеристике и структура педагошке комуникације; педагошка комуникација у малим групама; вербална комуникација; вербалне сметње у комуникацији; појам и функције невербалне комуникације; типови невербалних сигнала; 2) Персонално насупрот групном; персоналне карактеристике и функционисање групе; ставови о комуникацији; од индивидуалних норми и улога ка групним; групна кохезија; комуникациона мрежа; изградња тима; 3) појам лидерства; однос лидера према чланству групе; дужности вође; вођење дискусије; подршка напредовању групе; 4) Технике комуникације; постизање консензуса; техника ризика; зуј-групе; бреинсторминг; бура записа; електронски бреинсторминг; облици дискусије; доношење одлука у групама.
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 10. Наставник изборних и факултативних предмета 13. Васпитач у дому ученика 15. Стручни сарaдник у школи 16. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена1.500 динара по учеснику.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања