logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

96 Вештина владања собом – асертивна комуникација Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаДруштво психолога Србије, Центар за примењену психологију, Београд, Ђушина 7/3, Београд
Особа за контактАлександра Митровић, aleksandra@dps.org.rs, 011 3232961, 063 275236
АуториЛидија Ристић-Милојевић, дипломирани психолог; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог - психотерапеут
РеализаториЛидија Ристић-Милојевић, дипломирани психолог; Сандра Мојашевић, дипломирани психолог - психотерапеут; Светлана Петровић, дипломирани педагог, дипломирани политиколог - специјалиста из области Медијације
Општи циљевиУнапредити вештине комуникације код наставника, стручних сарадника, васпитача и директора установа и мотивисати их да технике асертивне комуникације примењују у раду са децом, као и у међусобној комуникацији.
Специфични циљевиОстварити увид у узроке неадекватне комуникације; Идентификовати проблеме који настају када лоше комуницирамо, са освртом на последице лоше комуникације у одељењу и школи; Истаћи разлику између асертивне и неасертивне комункације; Увежбавање активног слушања; Представити учесницима технике асертивне комуникације, са акцентом на оне које су погодне за рад са децом; Представити учесницима поруке које (не) треба упућивати ученику (детету); Истаћи бенефите асертивне комуникације и значај за развијање здраве и самопоуздане личности и квалитетних међуљудских односа; Увежбавање асертивне комуникације кроз играње улога.
Теме програмаШта је комуникација?; Асертивна, агресивна и дефанзивна комункација; Последице лоше комуникације у одељењу и школи; Вербална и неверблна комуникација; Технике асертивне комуникације; Поруке које (не)треба упућивати ученику, Упућивање критике и похвале ученику
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника15-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 000 динара по учеснику и укључује надокнаду предавачима са припадајућим порезима и доприносима, организацији која подржава и организује семинар, сертификат и порез.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања