logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

959 Снага говора тела у образовању Компетенцијa: К4
Приоритети: П1
ИнституцијаЕУ - Војвођански едукациони центар за образовање одраслих, Арпадова 9, Сента
Особа за контактИлдико Фаркаш , farkas.tanarno@gmail.com , 024/812349, 063532485
АуториЛила Нађ Фодор, заменик финансијског директора, АД Фабрика шећера ТЕ-ТО Сента; Моника Фелди, Raiffesen банка а.д. Београд, Експозитуа Сента
РеализаториЛила Нађ Фодор, заменик финансијског директора, АД Фабрика шећера ТЕ-ТО Сента; Моника Фелди, Raiffesen банка а.д. Београд, Експозитуа Сента
Општи циљевиПримена технике успешне педагошке невербалне комуникације у основним и средњим школама, у циљу постизања одговарајућег емоционалног окружења за мотивацију ученика и наставника у наставно-образовном процесу.
Специфични циљевиСавладати правилну невербалну комуникацију помоћу примене технике успешног говора тела. Стицање знања, усвајање нових информација и развијање способности наставника за практичну примену техника успешне педагошке невербалне комуникације у основним и средњим школама, у циљу унапређења комуникације и сарадње у наставно-образовном процесу, као што су: 1) вербална и невербална комуникација ученика и наставника; 2) препознавање личности саговорника 3) прилагођавање вербалне и невербалне комуникације личношћу 3) вођење дискусије; 4) лидерство и дужности вође; 5) држање говора наставника на скуповима; 6) доношење одлука.
Теме програма1) ГОВОР ТЕЛА У СВАКОДНЕВНОМ ЖИВОТУ: појам невербалне комуникације; основна структура наших порука у комуникацији; сигнали тела; значење зонских удаљености; територија и лични простор; функције фацијалне експресије; претерана гестикулација, уз коришћење невербалних сигнала; функције и типови невербалне комуникације 2) РАЗЛИКА ГОВОРА ТЕЛА МУЧКАРАЦА И ЖЕНА: полне разлике у невербалној комуникацији; појам првог утиска; предности и недостаци говора тела преко интернета; најчешћи мушки и женски гестови; сигнали које жене прво запажају код мушкараца; гестови који привлаче мушкарца; значај висине; подражавање као алат за стварање блискости; како препознавати лаж 3) ГЕСТОВИ ОД ГЛАВЕ ДО ПЕТЕ: ппавац тела; очи и зенице; основне врсте погледа; лице и глава-чаролија осмеха; руке, прсти, дланови; стилови руковања; значај додира; позиције ноге и стопала 4) ЗНАЧАЈ ГОВОРА ТЕЛА У ШКОЛИ: позе моћи и потчињености; препознатљивост говора тела лидера; распоред седења-положај сарадње; техника убеђивања; позитивни и негативни гестови у пракси 5) ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ТИПОВА ЛИЧНОСТИ: детаљно упознавање са основним типовима личности; обрада карактеристичних особина за препознавање типова личности; ставови личности; правила успешне/погрешне комуникације, која узима у обзир тип личности; пожељни гестови, говор тела која се прилагођава типу личности
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 6. Наставник у школи за образовање одраслих 7. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 8. Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник изборних и факултативних предмета 10. Васпитач у предшколској установи 11. Васпитач у дому ученика 12. Стручни сарaдник у предшколској установи 13. Стручни сарaдник у школи 14. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника10-20
Трајање2
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по групи: 72.000 динара
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања