logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

958 Саткано – Свечана приредба корак по корак Компетенцијa: К4
Приоритети: П4
ИнституцијаЗавод за културу војвођанских Мађара, Поштанска 18, Сента
Особа за контактAндреа Хајверт Лоди , аndrea@vmmi.org, 062566234
АуториAндреа Хајверт Лоди, Завод за културу војвођанских Мађара, драмски педагог
РеализаториАгнеш Бори-Фекете, Позориште „МУ“, Будимпешта, професор драме,Aндреа Хајверт Лоди, Завод за културу војвођанских Мађара, драмски педагог, Моника Мачаи, Предшколска установа“Наши Бисери“ Кањижа,васпитач
Општи циљевиЦиљ обуке је унапређење методолошког знања, неопходног за остварење школских приредби, представа и стицање сопственог искуства кроз драмске игре.
Специфични циљевиПрограм у оквиру уметничког образовања упознаје учеснике са вежбама и методолошким принципима који припадају средсвима драмске педагогије. Овако ће учесници поред методологије припреме и реализације школских приредби и представа стећи приступ и искуство са којим ће и они сами постати отворенији, флексибилнији и ближи деци. Коришћење стеченог знања ће помоћи у развијању креативности и емоционалне интелигенције деце, као и у ублажавању агресије.Методе драмске педагогије омогућују стварање толерантне и недискриминативне средине за учење и развој сваког појединца, као и за стварање отворене средине за уметничку слободу, кроз коју може да се развије комуникација деце. Ове методе се базирају на сарадњу, помоћу вежби и игара помажу међусобно прихватање и доживљавању солидарности.
Теме програмаОсновне драмске игре;Свечана приредба – кроз сопствено искуство,Планирање свечане приредбе.
Циљна групанаставници разредне наставе, наставници предметне наставе у основној школи, наставници изборних и факултативних предмета, сарадници (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитачи
Број учесника15-25
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена3.500 дин.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања