logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

953 Од мултикултуралности до примењене интеркултуралности Компетенцијa: К4
Приоритети: П4
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/1, Нови Сад
Особа за контактДанијела Радовић , danijela@pzv.org.rs, 021 472 03 73
АуториМирјана Дмитрашиновић, оснивач невладине организације, БООМ –колектив за културу и уметност, Данијела Радовић, руководилац Издавачког одељења, Педагошки завод Војводина,Мирослава Кадлечик,, Стручни сарадник Одељења за развој садржаја Радио-телевизије Војводине, Радио-телевизије Војводине
РеализаториМирјана Дмитрашиновић, оснивач невладине организације, БООМ –колектив за културу и уметност, Данијела Радовић, руководилац Издавачког одељења, Педагошки завод Војводина,Мирослава Кадлечик,, Стручни сарадник Одељења за развој садржаја Радио-телевизије Војводине, Радио-телевизије Војводине
Општи циљевиРазвијање интеркултуралних комптенција наставника и њихово оснаживање да уз интензивније преиспитивање личних националних, верских и културних идентитета критичније и делотворније разумеју богатство различитости као предуслов за хуманије и толерантније друштво.
Специфични циљевиРазвијање сензибилитета према мултикултуралности и интеркултуралној интеракцији. Уочавање и препознавање личних предрасуда и стереотипа о другачијим културама и традицијама који неповољно утичу на развој мултикултуралне личности.Охрабривање учесника за иступање из уобичајених облика понашања, путем ненасилне акције и комуникације у циљу унапређивања конструктивних међуетничких дијалога. Оспособљавање учесника семинара да принципе интеркултуралности примене у свом раду и животу у својој заједници користећи између осталог и медије и друштвене мреже.
Теме програмаПојам интеркултуралности и вишејезичност; Идентитети, предрасуде и став; Медији/ друштвене мреже и мултикултуралност; Религијски аспекти мултикултуралности
Циљна групаНаставник разредне наставе, Наставник предметне наставе – основна школа,Наставник предметне наставе – гимназија,Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,Наставник стручних предмета – средња стручна школа, Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју,Наставник у школи за образовање одраслих,Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне),Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне),Наставник изборних и факултативних предмета,Васпитач у предшколској установи, Медицинска сестра – васпитач,Васпитач у дому ученика,Стручни сарaдник у предшколској установи,Стручни сарaдник у школи,Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена1500
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања