logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

952 На путу ка квалитетним образовним установама Компетенцијa: K4
Приоритети: П9
ИнституцијаРегионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Дамјанићева 2, 24420 Књижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић , rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733
Аутори1. Татјана Варју Потребић, директор, дипломирани мастер учитељ, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа 2. Кристина Телек, стручни сарадник, дипломирани психолог, Основна школа “Јован Јовановић Змај” Кањижа
Реализатори1. Татјана Варју Потребић, директор, дипломирани мастер учитељ, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа 2. Кристина Телек, стручни сарадник, дипломирани психолог, Основна школа “Јован Јовановић Змај” Кањижа
Општи циљеви Учврстити став код полазника о важности активне партиципације у обезбеђивању квалитета образовних институција. Упознавање полазника са важећим законским и подзаконским актима
Специфични циљевиРазумевање начина функционисања образовно-васпитних установа када је у питању обезбеђивање квалитета истих. Оспособити полазнике да сами учествују у конципирању образовно-васпитног профила установе.
Теме програма1. Образовне установе у Србији и у свету 2. Између закона и прописа 3. Задаци и могућности установе-организација рада установе 4. Тимови и комисије 5. Сарадња са ученицима и њиховим родитељима 6. Комуникација са актерима локалне заједнице 7. Стручно усавршавање запослених у образовању и квалитет образовања који се остварује унутар установе
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник опште образовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 6. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 10. Наставник изборних и факултативних предмета 11. Васпитач у предшколској установи 12. Медицинска сестра – васпитач 13. Васпитач у дому ученика 14. Стручни сарaдник у предшколској установи 15. Стручни сарaдник у школи 16. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2500 дин (Бруто хонорар предавача, освежење, радни материјал) + путни трошкови
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања