logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

951 Лепа реч – комуникација у служби васпитања Компетенцијa: К4
Приоритети: П4
ИнституцијаРегионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Дамјанићева 2, Књижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић , rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733
Аутори1. Олга Ракић - педагог, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа 2. Слађана Ивковић Ивандекић – педагог, ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково
Реализатори1. Олга Ракић - педагог, Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Кањижа 2. Слађана Ивковић Ивандекић – педагог, ОШ „Петефи Шандор“ Хајдуково 3. Кристина Телек – психолог, ОШ „ЈЈЗмај“ Кањижа
Општи циљевиОвладавање конструктивним техникама комуникације као предусловом стварања пожељне васпитне климе
Специфични циљевиУпознавање просветних радника са основама конструктивне комуникације. Разумевање и примена пожељних комуникацијских техника у свакодневном раду са децом.Оспособљавање за препознавање узрока неприлагођеног –„проблематичног“ понашања детета, изазваног неадекватним начинима комуникације и нетолерантним понашањем.
Теме програмаКомуникација правилно схваћена и примењена у свакодневној пракси као предуслов стварања пожељне васпитне климе у васпитно-образовном процесу, Врсте комуникације и њихова примена у васпитно-образовном раду, Васпитни аспекти комуникације
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 6. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 10. Наставник изборних и факултативних предмета 11. Васпитач у предшколској установи 12. Медицинска сестра – васпитач 13. Васпитач у дому ученика 14. Стручни сарaдник у предшколској установи 15. Стручни сарaдник у школи 16. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2500 дин (Бруто хонорар предавача, освежење, радни материјал) + путни трошкови
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања