logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

950 Културом дијалога против насиља Компетенцијa: К4
Приоритети: П4
ИнституцијаОсновна школа „Матија Губец“, Марка Орешковића 12, Таванкут
Особа за контактСтанислава Стантић Прћић , osmgubec@eunet.rs, 659767035
АуториМиланка Станкић, магистар филолошких наука, ОШ „Свети Сава“, Суботица
РеализаториМА Станислава Стантић Прћић, директорица школе, проф.разредне наставе, ОШ „Матија Губец“, Таванкут,МА Јосипа Кoјић, наставник хрватског језика, ОШ,,Матија Губец“, Таванкут,Зора Слобода,наст.разредне наставе, ОШ „Матија Губец“ Таванкут,Марина Балажев, професор хрватског језика и књижевности и дипломирани књижевни компаратист,Мр Миланка Станкић,наставник српског језика, ОШ „Свети Сава“, Суботица,Марија Котваш, учитељица, ОШ „Маршал Тито“, Падина,Владимир Раденковић, професор музичке културе, ОШ „Свети Сава“, Суботица
Општи циљевиЈачање учешћа запослених у образовном процесу у промоцији интеркултуралног дијалога, инклузивног образовања и превенције дискриминације и насиља путем креативних радионица из области језика, комуникације, писма (глагољице, ћирилице и латинице) и музикотерапијом
Специфични циљевиЈачање капацитета школе у промоцији интеркултуралног дијалога и ненасилног понашања.Допринети спречавању насиља у школи кроз активну комуникацију Промовисати активан начин решавати сукобе међу ученицима – путем радионица примењене уметности. Повећати знање свих запослених у вртићима и школама о облицима насиља над и међу децом и омладином .Организација радионица примењене уметности које су инспирисане развојем језика и писма, трансакционе анализе и музикотерапије у циљу смањена насилног понашања код деце и омладине Сарадња са образовним институцијама у региону ради трансфера знања и вештина и размене примера добре праксе у препознавању и сузбијању насиља у образовним установама.
Теме програмаКултура као појам, Дијалог као начин комуникације, Интеркултуралност, Култура у служби ненасилне комуникације, Штп је насиље, Облици насиља, Превенција, Улога средине у превенцији насиља међу и над децом Организација сата према принципима интеркултуралног дијалога, Припрема културних манифестација у школи и вртићу као превенција насиља.
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 10. Наставник изборних и факултативних предмета 15. Стручни сарaдник у школи 16. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена3,200
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања