logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

943 Дете са говорно- језичким поремећајима у предшколској установи и у основној школи Компетенцијa: К4
Приоритети: П1
ИнституцијаРегионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Главни трг број 9, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић , rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733
Аутори Анико Фехер,радно место: наставник на специјалном одељењу, Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Кањижа, звање и установа: дипломирани дефектолог – олигофренолог – логопед, Висока школа за образовање професора дефектологије „Барци Густав” у Будимпешти, Нострификација дипломе: Универзитет у Београду Дефектолошки факултет -– дипломирани дефектолог - олигофренолог, Зита Дудаш, радно место: дефектолог-логопед, Развојно Саветовалиште, Дом Здравља Суботица,звање и установа: дипломирани дефектолог – олигофренолог – логопед, Висока школа за образовање професора дефектологије „Барци Густав” у Будимпешти, Нострификација дипломе: Универзитет у Београду Дефектолошки факултет -– дипломирани дефектолог – олигофренолог- логопед
РеализаториАнико Фехер, радно место: наставник на специјалном одељењу, Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Кањижа,звање и установа: дипломирани дефектолог – олигофренолог – логопед, Висока школа за образовање професора дефектологије „Барци Густав” у Будимпешти, Нострификација дипломе: Универзитет у Београду Дефектолошки факултет -– дипломирани дефектолог - олигофренолог,Зита Дудаш,радно место: дефектолог-логопед, Развојно Саветовалиште, Дом Здравља Суботица,звање и установа: дипломирани дефектолог – олигофренолог – логопед, Висока школа за образовање професора дефектологије „Барци Густав” у Будимпешти, Нострификација дипломе: Универзитет у Београду Дефектолошки факултет -– дипломирани дефектолог – олигофренолог- логопед
Општи циљевиЕдукација учесника у препознавању говорно-језичких сметњи и помоћ у васпитно-образовном раду са децом која испољавају различите облике говорно-језичких поремећаја. Подизање компетенције и мотивације учесника за рад са овом популацијом.
Специфични циљевиУпознавање учесника са говорно-језичким поремећајима који могу да се јаве код деце на предшколском и на школском узрасту, као и са просечним током усвајања говора и језика. Едукација за препознавање деце која имају тешкоће у домену развоја језика и говора. Сензибилизација учесника за потребе деце са говорно-језичким сметњама. Давање смерница, идеја и помоћна средства за развијање деце у групи и у разреду. Унапређивање делотворне сарадње школе, родитеља, логопеда и осталих стручњака.
Теме програмаФазе усвајања говора и језика. Говорно језички поремећаји(симптоми, последице и смернице за корективни рад): развојна дисфазија, поремећај артикулације – дислалије и ринолалије, муцање, брзоплет говор и селективни мутизам. Утицај говорно – језичких поремећаја на школски успех. Могућности развијања говорно – језичких способности индивидуално и у групи, средства и помагала за развијање говорно – језичких способности.
Циљна групаНаставник разредне наставе;Наставник предметне наставе – основна школа;Васпитач у предшколској установи; Медицинска сестра – васпитач; Стручни сарaдник у предшколској установи; Стручни сарaдник у школи; Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2500 динара (бруто хонорар предавача, освежење, радни материјал) + путни трошак
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања