logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

942 „Вук или јагње?“ Приступ агресији и пружање помоћи жртвама и извршиоцима насиља Компетенцијa: К4
Приоритети: П4
ИнституцијаУдружење организатора слободних активности, Београдска бр. 10, Стара Моравица
Особа за контактСаболч Бешњи , besnji@katalizator.edu.rs , 637234779
АуториСаболч Бешњи, Удружење орг. слоб. активности, тренер Жолт Балаж Мајор, заменик директора, стручни руководилац
РеализаториСаболч Бешњи, Удружење орг. слоб. активности, тренер Жолт Балаж Мајор, заменик директора, стручни руководилац
Општи циљевиСтицање компетенције добре комуникације ради спречавања насиља и ублажавања последица агресивног понашања ученика, пружањем теоретског и практичног знања
Специфични циљевиУчесници треба да побољшају свој однос према агресије мењањем својих приступа и проширивањем знања; Развијају компетенцију емпатије и комуникацијских вештина да би могли лакше схватити друге и на ефикасан начин тумачити свој став; Упознају важност, облике и садржаје сарадње са родитељима и другим партнерима у интересу смањивања насиља; Јачају међусобног поверења у заједничком раду у интересу ученика; Упознају психодинамику агресије, процес формирања личности агресора, односе између агресора и злостављеног ђака, благовремено препознавања тенденције; Упознају начине и технике пружања помоћи у превазилажењу ситуације.
Теме програмаOтварање, упознавање; Свакодневно гледиште психологије; Aгресија; Разумевање и помоћ агресору I+ II.; Специјална комуникација са агресором; Самоспознаја као основ пружања помоћи; Самопоузданост, поверење, стручно уверење; Продубљивање наученог; Завршетак програма
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 6. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник изборних и факултативних предмета 10. Васпитач у предшколској установи 11. Медицинска сестра – васпитач 12. Васпитач у дому ученика 13. Стручни сарaдник у предшколској установи 14. Стручни сарaдник у школи 15. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесникаМинимално 8, максимално 30 учесника
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена5200 динара по учеснику. У цени је укључен радни материјал и едукација од 24 часа, као и сертификат тј. уверење о савладаном програму стручног усавршавања.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања