logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

941 Афирмација индивидуалне вишејезичности у територијално вишејезичној Војводини Компетенцијa: К4
Приоритети: П4
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/1, Нови Сад
Особа за контактДанијела Радовић , danijela@pzv.org.rs, 021/4720373
АуториДанијела Радовић, руководилац Издавачког одељења, доктор лингвистичких наука, Педагошки завод Војводинe, Станислава Попов, стручни сарадник у Медицинској школи Зрењанин, доктор психолошких наука
РеализаториДанијела Радовић, руководилац Издавачког одељења, доктор лингвистичких наука, Педагошки завод Војводинe Станислава Попов, стручни сарадник у Медицинској школи Зрењанин, доктор психолошких наука
Општи циљевиАфирмација индивидуалне вишејезичности на простору на коме се говори више језика.
Специфични циљевиРазвијање свести о значају вишејезичности за општи когнитивни развој индивидуе. Оснаживање учесника семинара за афирмацију феномена вишејезичности као предуслова за остваривање успешне комуникације и међусобне толеранције.
Теме програмаПојам вишејезичности; Учење језика и когнитивни развој; Како се креирају ставови и предрасуде; Личност и учење језика; Ставови родитеља у Војводини о учењу страних језика и језика из окружења.
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 6. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 10. Наставник изборних и факултативних предмета 11. Васпитач у предшколској установи 12. Медицинска сестра – васпитач 13. Васпитач у дому ученика 14. Стручни сарaдник у предшколској установи 15. Стручни сарaдник у школи 16. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесникамакс.30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена1500
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања