logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

940 Школа толеранције Компетенцијa: К3
Приоритети: П4
ИнституцијаРегионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Дамјанићева 2, Књижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић , rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733
АуториГабриела Шароши, директор школе, професор историје, специјализант за менаџмент у образовању, ОШ „Стеван Сремац“, Сента. Оршоља Салкаи, стручни сарадник, дипломирани педагог, ОШ „Стеван Сремац“, Сента. Атила Перпауер, учитељ, професор разредне наставе, ОШ „Стеван Сремац“, Сента.
РеализаториГабриела Шароши, директор школе, професор историје, специјализант за менаџмент у образовању, ОШ „Стеван Сремац“, Сента.Оршоља Салкаи, стручни сарадник, дипломирани педагог, ОШ „Стеван Сремац“, Сента. Атила Перпауер, учитељ, професор разредне наставе, ОШ „Стеван Сремац“, Сента.Габриела Шароши, директор школе, професор историје, специјализант за менаџмент у образовању, ОШ „Стеван Сремац“, Сента. Оршоља Салкаи, стручни сарадник, дипломирани педагог, ОШ „Стеван Сремац“, Сента.Атила Перпауер, учитељ, професор разредне наставе, ОШ „Стеван Сремац“, Сента.
Општи циљевиСензибилизација учесника за рад са децом са посебним потребама.
Специфични циљеви Стицање теоријског знања о људским предрасудама сензибилизација учесника за препознавање и разумевање сопствених и туђих емоција, потреба развој и побољшање сарадње са актерима школског живота ( наставници, ученици, родитељи).
Теме програма1. Теоријски део- Предавање о предрасудама и стереотипима 2. Практични део- самосталан и групни рад учесника на основу инструкција водитеља   ( радионичарски рад) 1. Предвиђени садржаји у теоријском делу: дефинисање основних појмова- предрасуда, стереотипије, дискриминација, теорије о настанку људских предрасуда и стереотипија, врста, облици, узроци и начин њиховог испољавања, могући покушаји сузбијања предрасуда. 2. Предвиђени садржаји у практичном делу: 2.1.уводне игре за мотивисање учесника (разговори у кругу, представљање себе помоћу слике, покретне игре за развијање коминикације и сарадње. 2.2.Игре улоге и радионичарски рад : ситуационе игре, кооперативне игре, интерактивне технике које су корисне у раду са родитељима и ученицима 2.3. Игре за сензибилизицију учесника за посебне потребе других- игре са симулацијом "отежавајућих околности" особа са посебним потребама- решавање задатка у паровима, у групи и индивидуално
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 6. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 10. Наставник изборних и факултативних предмета 11. Васпитач у предшколској установи 12. Медицинска сестра – васпитач 13. Васпитач у дому ученика 14. Стручни сарaдник у предшколској установи 15. Стручни сарaдник у школи 16. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2500 дин (Бруто хонорар предавача, освежење, радни материјал) + путни трошкови
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања