logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

94 Алтернатива насиљу Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаДруштво учитеља Београда, Београд, Дечанска 6/III, Београд
Особа за контактМилена Жерјал, milena.zerjal@drustvoucitelja-bg.edu.rs, 011 3245385, 064 8605479
АуториЈелисавета Вилотић, школски психолог, педагошки саветник ОШ“Дринка Павловић“Београд; Невенка Крагуљац, школски педагог, самостални педагошки саветник, ОШ“Филип Филиповић“, Београд
РеализаториЈелисавета Вилотић, школски психолог, педагошки саветник ОШ“Дринка Павловић“Београд; Невенка Крагуљац, школски педагог, самостални педагошки саветник, ОШ“Филип Филиповић“, Београд; Нада Цвијановић, социјална радница, Црвени крст Нови Београд; др Мирјана Радовановић, дечији педијатар, ДЗ „Стари град“, Београд
Општи циљевиСмањење насилне комуникације на релацијама наставник-ученик-родитељ и употребе насиља према другима и његовим ефектима.
Специфични циљевиПроширивање сазнања и осетљивости за откривање конструктивних одговора/реакција у конфликтним ситуацијама и фактора од чега зависи одговор појединца у конфликтној ситуацији; Подстицање активног слушања без пресуђивања и стварање асертивне стратегије као алтернативе нападању за решавање проблема; Идентификација извора проблема и могућег конфликта у школи, у породици и вежбање конструктивних одговора и стварање толерантне атмосфере у групи за развој сваког појединца; Вежбање суочавања са љутњом од друге особе и помоћ да се она трансформише у конструктивну акцију и одговор под притиском; Управљање конфликтном ситуацијом
Теме програмаКонфликти, нивои конфликата, насиље; Законски оквири и обавезе у поступању када се сумња и када се насиље деси; Моја позиција у конфликту; Добра и професионална комуникација; Асертивно понашање, асертивност у настави; Тренутне конфликтне ситуације; Комуникација у зависности од манифестације узраста; Тешке ситуације; Методе помирења; Медијација; Улога школске средине на превенцију електронског насиља
Циљна групастручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), наставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена2 320, 00 динара по полазнику за групу од 30. Спецификација цене: надокнада реализаторима, трошкови организатора програма, радно–потртошни материјал; Путни трошкови и смештај се додатно наплаћују.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања