logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

934 Ритам радости- развијање вештина и знања уз помоћ реедукације, игара и народног плеса у забавишту и нижим разредима Компетенцијa: К3
Приоритети: П1
ИнституцијаРегионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Главни трг број 9, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић , rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733
АуториAпро Пирошка, дефектолог,Основна Школа „Ј.Ј.Змај“ Кањижа,Чањи Тамара, Професор српског као нематерњег језика и дефектолог, Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Кањиж,а Сечи Жолт, Педагог народног плеса „Kárpát Medence Öröksége Naptánc pedagógusképző” Szabadka
РеализаториЧањи Тамара, професор српског као нематерњег језика и дефектологОсновна школа „Јован Јовановић Змај“ Кањижа,Сечи Жолт, Педагог народног плеса „Kárpát Medence Öröksége Naptánc pedagógusképző” Szabadka
Општи циљевиОпшти циљ програма је оспособљавање учесника за коришћење реедукације, народних дечјих игара, народног плеса и музике као алтернативне могућности у развијању вештина и личности код деце којима је потребна додатна помоћ у образовању.
Специфични циљеви Упознавање учесника са важношћу реедукације кретања код деце са потешкоћама у учењу, оспособљавање учесника за коришћење реедукације кретања у процесу разијања моторичких способности и личности, упознавање учесника са важношћу народних дечјих игара које се могу користити у развијању, оспособљавању учесника за коришћење народних дечјих игара у процесу развијања, упознавање учесника се важношћу ритмичког кретања (уз музику), оспособљавање учесника за коришћење ритмичких вежби у процесу развијања способности, знања и личности.
Теме програмаРазвијање моторике од пренаталног циклуса до плеса. Значење реедукације кретања и њена улога у развијању моторичких и oсталих способности код деце са потешкоћама у учењу. Народне дечје игре, њихово природно присуство у животу детета. Народне дечије игре као алтернативна решења за развијање моторичких и друштвених способности детета. Ритам, ритмичке вежбе, музика и плес као алтернативно решење за развијање моторике, социјалних способности и осталих вештина код деце са потешкоћама у учењу.
Циљна групаНаставник разредне наставе, Наставник предметне наставе – основна школа, Васпитач у предшколској установи, Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2500 дин (Бруто хонорар предавача, освежење, радни материјал) + путни трошкови
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања