logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

931 Равноправни на тржишту рада – каријерно вођење и саветовање у средњој школи Компетенцијa: К3
Приоритети: П3
ИнституцијаУдружење „Коцка“, , Патријарха Чарнојевића 18, Нови Сад
Особа за контактАна Петрович , officekocka@gmail.com, 063/8637448
АуториMaja Бранковић Ђундић, самостална стручна сарадница за израду и реализацију пројеката, мастер родних студија, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Марина Илеш, самостална стручна сарадница за равноправност полова, магистарка лингвистичких наука, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
РеализаториMaja Бранковић Ђундић, самостална стручна сарадница за израду и реализацију пројеката, мастер родних студија, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Марина Илеш, самостална стручна сарадница за равноправност полова, магистарка лингвистичких наука, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Илдико Менђан Плетикосић, специјалиста пословне психологије, проф. психологије/грађанског васпитања, Гимназија и економска школа „Доситеј Обрадовић“, Бачка Топола
Општи циљевиУнапређење капацитета средњошколских установа за каријерно саветовање ученика, а посебно ученица како би се омогућила њихова лакша интеграција и положај на тржишту рада.
Специфични циљевиа) Обезбеђивање подршке средњим школама на територији АП Војводине за имплементацију законског и стратешког оквира у области каријерног вођења и саветовања и родне равноправности, б) Повећање разумевања наставника и стручног особља у средњим школама о утицају родних улога и стереотипа на избор занимања, каријеру и положај на тржишту рада жена и мушкараца в) Унапређење компетенција наставника и наставног особља средњих школа на територији АП Војводине за каријерно саветовање и информисање учениника/ца за успешан излазак на тржиште рада, г) Подршка успостављању система квалитетних услуга за ученике и ученице у средњима школама из домена запошљавања и каријерног саветовања
Теме програмаПојам каријере и каријерног вођења и саветовања, значај каријерног вођења и саветовања за родну равноправност, Непосредан рад тимова за каријерно вођење и саветовање, каријерно саветовање у средњим школама, методе и технике рада каријерних саветника у средњим школама, облици дискриминације на тржишту рада и заштита права, изградња локалних партнерстава, развијање планова рада тимова за каријерно саветовање и вођење у средњим школама.
Циљна групаНаставник предметне наставе – гимназија, Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,Наставник стручних предмета – средња стручна школа,Наставник изборних и факултативних предмета, Стручни сарaдник у школи
Број учесниканајвише 20
Трајање2
ЕлектронскиНе
Цена 4 500 РСД по учеснику, укључена надокнада предавачима, путни трошкови учесника и предавача, радни материјал и освежење на тренинзима.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања