logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

930 Процена и евалуација особености учења ученика у школи Компетенцијa: К3
Приоритети: П2
ИнституцијаУдружење грађана „PROBITAS” , Толстојева 3, Суботица
Особа за контактКристина Пастор , pasztor.krisztina@probitas.rs, 063 8322304
АуториКристина Пастор,организатор обуке и предавач,мастер професор информатике Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама – Нови Сад
РеализаториКристина Пастор,организатор обуке и предавач,мастер професор информатике, Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама – Нови Сад,Ема Газдаг професор енглеског језика,мастер професор енглеског језика Основна школа „Арањ Јанош“ – Трешњевац - Ором
Општи циљевиПриказ истраживачког метода и метода за вредновање помоћу којих ће наставник моћи да процени и евалуира особености учења ученика као и унутрашњи и спољашни чиниоци који утичу на то.
Специфични циљевиСпецифични цилљ програма је (1) приказ чиниоца који утичу на учење у школи, (2) приказ истраживачких стратегија у пракси за процену и евалуацију ученика (нпр. стил учења, логичко размишљање, мотивација), и (3) начин примене добијених резултата у пракси. Циљ програма је да у пракси реализују једно истраживање унутар своје школе. И да евалуирају резултате истог.
Теме програмаОсобености учења ученика (приказ чиниоца који имају утицај на учење);Стратегије истраживања (приказ квалитативне истраживачке стратегије за процену и евалуацију);Истраживачки инструменти (приказ инструмената за процену учења ученика).
Циљна групаНаставник разредне наставе; наставник предметне наставе – основна школа; наставник предметне наставе – гимназија; наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; наставник стручних предмета – средња стручна школа; наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; наставник у школи за образовање одраслих; наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне); наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне); наставник изборних и факултативних предмета; васпитач у предшколској установи; медицинска сестра – васпитач; васпитач у дому ученика; стручни сарaдник у предшколској установи; стручни сарaдник у школи; сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник).
Број учесника15-30
Трајање3
ЕлектронскиДа
ЦенаЦена по ученику је 1200 РСД.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања