logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

93 Meдијација – као начин решавања конфликата међу актерима школског живота Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар Азбука за едукацију и пружање психолошке, педагошке и правне помоћи, Нови Сад, Ћирпанова 23/22, Нови Сад
Особа за контактМилица Брстина Кочиш, ficakocis@neobee.net, 021 6321862, 063 522539
АуториМилица Брстина Кочиш, педагог, породични саветник, Центар „АЗБУКА“ за едукацију и пружање психолошке, педагошке и правне помоћи, Нови Сад; Јован Кочиш, психолог, Центар за социјални рад Града Новог Сада
РеализаториМилица Брстина Кочиш, педагог, породични саветник, Центар „АЗБУКА“ за едукацију и пружање психолошке, педагошке и правне помоћи, Нови Сад; Јован Кочиш, психолог, Центар за социјални рад Града Новог Сада
Општи циљевиСтицање знања, способности и вештина о теорији и пракси медијације као начина решавања конфликата и њена примена у школском животу.
Специфични циљевиСтицање знања и развијање вештина комуникације; Упознавање са основним концептима интерперсоналних конфликата и развијање специфичних вештина за њихово разрешавање; Стицање знања о преговарању као средству за превазилажење конфликата и стицање преговарачких способности; Стицање теоријских знања о медијацији и способности за практичну примену медијације
Теме програмаКомуникација – карактеристике и вештине; Вештине решавања конфликата; Преговарање; Медијација – теоријски приступ
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу на бази 25 учесника је 64 329,20 динара (нето), тј. 89 000,00 динара (бруто) по Ауторском уговору за 16 сати обуке. Она укључује: надокнада за предаваче, потребан материјал за рад, штампани материјал за учеснике, уверење о похађању семинара, путни трошак за предаваче до 100 км удаљености.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања