logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

928 Правила понашања за децу у васпитно-образовним институцијама - систематичан рад са дидактичким материјалом Компетенцијa: К3
Приоритети: П4
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/1, 21000 Нови Сад
Особа за контактБранислава Ковачев , branaiboka@gmail.com, 063 666 706
АуториБранислава Тодосијевић, васпитач, ПУ „Радосно детињство“,Нови Сад
РеализаториБранислава Тодосијевић, васпитач, ПУ „Радосно детињство“,Нови Сад,Виолета Петковић, руководилац сектора за развој образовања, Педагошки завод Војводине, Нови Са,д Јолан Моровиц, васпитач, ПУ „Радосно детињство“, Нови Сад,Оливера Тодосијевић, професор разредне наставе, ОШ „Доситеј Обрадовић“, Нови Сад
Општи циљевиПружање теоријских и практичних смерница за ефикаснији утицај на ментално здравље деце. Захваљујући дидактичком материјалу учесници ће бити оспособљени да деци на лакши и занимљивији начин приближе норме за усвајање прихватљивих понашања.
Специфични циљевиНеговање општих норми и моралних принципа;Формирање емпатије код деце; Оспособљавање деце за активно учествовање у вртићу;Подстицање дечијег сазнања о себи, сопственим осећањима и самопоштовању; Утицање на развој жеље за сарадњом са околином и другом децом; Прихватање обавеза и уклапање деце у ритам живота, људи и деце око њих, као и постављање јасних правила понашања; Стварање хармоничних и толерантних међуљудских односа;Унапређивање вештина за конструктивно решавање сукоба.
Теме програмаУпознавање са правилима понашања; Изношење важности истих; Истицање важности коришћења правила понашања; Како и на који начин користити дидактички материјал направљен за креирање и успостављање правила понашања у групи?
Циљна групаНаставник разредне наставе, Васпитач у предшколској установи, Медицинска сестра – васпитач, Васпитач у дому ученика, Стручни сарaдник у предшколској установи,Стручни сарaдник у школи, Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник).
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена1500 динара по учеснику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања