logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

927 Почињемо игру! Примена игара у васпитању и образовању у онлајн форми www.jatekrafel.hu Компетенцијa: К3
Приоритети: П3
ИнституцијаУдружење организатора слободних активности, Београдска бр. 10, Стара Моравица
Особа за контактСаболч Бешњи , besnji@katalizator.edu.rs, 063 7234779
АуториСаболч Бешњи, Удружење орг. слоб. активности, тренер
РеализаториСаболч Бешњи, Удружење орг. слоб. активности, тренер Кристина Чаби Секач, наставник физичког васпитања, професор физичког васпитања и дипломирани организатор спортске рекреације, ОШ „Север Ђуркић“ Бечеј,Акош Тојзан, наставник енглеског језика, Дипломирани Филолог англиста (област: Енглески језик и лингвистика), ОШ „Петефи Шандор“ Бечеј,Золтан Секач, , наставник географије, професор географије, ОШ „Шаму Михаљ“ Бачко Петрово Село, Тојзан Балди Естер, Удружење орг. слоб. активности, тренер
Општи циљевиШирење и развој најновијих методичких средстава као што је педагогија игара; Ширење конкретних педагошких и методичких игара и подстицање педагога да искористе могућности који оне пружају; Створити платформу где учесници могу да формирају активну стручну заједницу.
Специфични циљевиУпознати учеснике како да примене игре ради подстицања својих образовно васпитних циљева; Упознати учеснике са конкретним примерима игара и научити их како могу да мењају исте ради постизања едукативних циљева.
Теме програмаПознавање циљне групе; Постојање педагошких циљева; Одговарајућа игра; Добра оквирна прича; Принцип добровољности, Принцип постепености, Значај коришћења простора; Спречавање несретних случајева и сигурност; Развијање способности вођења игре; Метод креативног креирања игара; Израда документације игре, састављање збирке игара; Стицање искуства – вођење игре; Анализирање; Размишљање у процесу; Евалуација
Циљна група1. Наставникразредненаставе 2. Наставникпредметненаставе – основнашкола 3. Наставникпредметненаставе – гимназија 4. Наставникопштеобразовнихпредмета – средњастручнашкола 5. Наставникстручнихпредмета – средњастручнашкола 6. Наставник у школизаобразовањеученикасасметњама у развоју 7. Наставник у школизаобразовањеодраслих 8. Наставникопштеобразовнихпредмета – у средњојуметничкојшколи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставникизборних и факултативнихпредмета 10. Васпитач у предшколскојустанови 11. Медицинскасестра – васпитач 12. Васпитач у домуученика 13. Стручнисарaдник у предшколскојустанови 14. Стручнисарaдник у школи 15. Сарадник (педагошкиасистент и помоћнинаставник)
Број учесникаПрограм се остварује путем интернета, те сваки учесник се пријављује сам. Максималан број учесника је практично неограничен. У случају организовања групних консултација број учесника који могу да присуствују истовремено је 30, али то не ограничава број у
Трајање3
ЕлектронскиДа
Цена2990 динара по учеснику без ПДВ-а. У цену је укључен онлајн едукативни програм од 24 активних часа по потреби са личним и виртуалним консултацијама, као и сертификат тј. уверење о савладаном програму стручног усавршавања.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања