logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

923 На путу прихватања – прихватање деца са сметњама у развоју у предшколској установи, школи и у свакодневном животу Компетенцијa: К3
Приоритети: П4
ИнституцијаЦрвени крст Кањижа , Главна 33, Кањижа
Особа за контактЧеско Моника , kanjiza@redcross.rs, 063429607
АуториАНИКО ФЕХЕР НАСТАВНИК НА СПЕЦИЈАЛНOM ОДЕЉЕЊУ звање и установа: дефектолог – олигофренолог, Основна скола „Јован Јовановиц Змај“, МОНИКА МАЧАИ, радно место:ВАСПИТАЧ, ,ИЗВОЂАЧ ДРАМСКИХ ИГАРА, ПУ “НАШИ БИСЕРИ“
РеализаториАНИКО ФЕХЕР НАСТАВНИК НА СПЕЦИЈАЛНOM ОДЕЉЕЊУ звање и установа: дефектолог – олигофренолог, Основна скола „Јован Јовановиц Змај“, МОНИКА МАЧАИ, радно место:,ИЗВОЂАЧ ДРАМСКИХ ИГАРА, П.У.“НАШИ БИСЕРИ“МОНИКА ЧЕСКО,СЕКРЕТАР,звање ВАСПИТАЧ ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНМ ПОТРЕБАМА-ЦРВЕНИ КРСТ КАЊИЖА
Општи циљевиУпознавање учесника са инвалидитетима и са карактеристикама деце са посебним потребама, прихватање и олакшање комуникације са њима.
Специфични циљевиУпознавање учесника са типовима(квалитативне и квантитативне особине)деце са посебним потребама. Освежити и категорисати стручно знање педагога према инвалидитету. Развијати и ојачати, преко собствених искустава, прихватање ове популације. Давање стручне литературе, која ће служити као помоћ њиховом васпитно образовном раду. Оспособити их за одржавање часа разредне старешине у циљу побољшавања прихватања и комуникације са децом са посебним потребама и са ОСИ. Упознавање са начинима специфичне алтернативне комуникације.
Теме програмаУвод у тему. Топи пингвин (кад је дете другачије од осталих ). Поремећаји у учењу и типови хендикепа (телесна инвалидна лица, лица са визуелним оштећењима, лица са оштећењем слуха, говорно-језички поремећаји, аутизам, ментална заостала особа). Kомуникација лица са посебним потребама. Инклузија у пракси - Заједнички програм за инклузију ромске деце и деце из осетљивих група - Црвени крст Кањижа.
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 6. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 10. Наставник изборних и факултативних предмета 11. Васпитач у предшколској установи 12. Медицинска сестра – васпитач 13. Васпитач у дому ученика 14. Стручни сарaдник у предшколској установи 15. Стручни сарaдник у школи
Број учесника20-30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2000
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања