logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

922 Мотивација у функцији развоја личности ученика/детета по европским стандардима Компетенцијa: К3
Приоритети: П9
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/1, 21000 Нови Сад
Особа за контактВиолета Петковић , violeta@pzv.org.rs, 063 515 189
АуториKсенија Манојловић, сертификован виши тренер у складу са стандардима ОЕБС-а, дипл. инг. електротехнике, координатор Тренинг центара за едукацију – Нови Сад у Новом Саду;Милан Илић, сертификован виши тренер у складу са стандардима ОЕБС-а, мастер. инг. саобраћаја, саветник директора у Агенцији за безбедност саобраћаја у Београду.
РеализаториМилан Илић, сертификован виши тренер у складу са стандардима ОЕБС-а, мастер. инг. Саобраћаја, саветник директора у Агенцији за безбедност саобраћаја у Београду,Виолета Петковић, руководилац сектора за развој образовања, доктор наука из интердисциплинарне области педагогија и социологија, Педагошки завод Војводине, Нови Сад; Ана Лојаничић-Фехер, стручни сарадник, дипломирани педагог у Електротехничкој школа
Општи циљевиПодизање нивоа свести о утицају мотивације на развој личности ученика/детета; Повећање квалитета, ефективности и ефикасности наставе у складу са европским стандардима; Развој професионалних вештина, мотивације као и подстицање развоја наставног кадра.
Специфични циљевиРазумевање везе између мотивације ученика/детета и потенцијала развоја личности;Извођење наставе по европским стандардима применом техника фасилитације, укључујући у интеракцију свих ученика подстицањем слободног изражавања личних ставова и различитости;Коришћење различитих техника фасилитације у настави у зависности од индивидуалних различитости ученика/детета;Повећање активности ученика/детета на часу применом техника фасилитације;Структуирање динамике наставе уважавајући индивидуална постигнућа ученика/детета;Разумевање и вредновање утицаја „енерџајзера“ на ниво мотивације ученика/детета;Осмишљавање, израда и примењивање адекватних „енерџајзера“ за подизање задовољства и самосталности ученика/детета.
Теме програма Масловљева теорија мотивације; Теорија фасилитације као подршка развоју личности ученика и„Енерџајзери“ у настави.
Циљна групаНаставник разредне наставе;Наставник предметне наставе – основна школа;Наставник предметне наставе – гимназија;Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа;Наставник стручних предмета – средња стручна школа;Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју;Наставник у школи за образовање одраслих;Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне);Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) ;Наставник изборних и факултативних предмета;Васпитач у предшколској установи;Стручни сарадник у предшколској установи;Стручни сарадник у школи;Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник
Број учесника20
Трајање1
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна бруто цена семинара је 34000 динара. Цена семинара по учеснику је 1700 динара.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања