logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

921 Метаморфоза- дрога- превенција наркоманије Компетенцијa: К3
Приоритети: П1
ИнституцијаФондација менталне хигијене „Exspecto“, Шантићева 27, Суботица
Особа за контактЛивиа Јо-Хорти , f.exspecto@gmail.com, 024/687620
АуториЛивија Јо-Хорти, , пројектни директор, психолог, психотерапеут психодраме, Фондација менталне хигијене „Exspecto“, Суботица Тинде Риц Денч,стручн сарадник, проф. разредне наставе-стручни сарадник менталне хигијене, психотерапеут психодраме, Фондација менталне хигијене „Exspecto“, Суботица Илдико Менђан Плетикосић, , школски психолог, дипл. психолог, психотерапеут психодраме, Гимназија и економсак школа „Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола / ОШ „Дожа Ђерђ“ Гунарош
РеализаториЛивија Јо-Хорти, пројектни директор, психолог, психотерапеут психодраме, Фондација менталне хигијене „Exspecto“, Суботица Тинде Риц Денч,стручн сарадник, проф. разредне наставе-стручни сарадник менталне хигијене, психотерапеут психодраме, Фондација менталне хигијене „Exspecto“, Суботица,Илдико Менђан Плетикосић, школски психолог, дипл. психолог, психотерапеут психодраме, Гимназија и економсак школа „Доситеј Обрадовић“ Бачка Топола / ОШ „Дожа Ђерђ“ Гунарош Дијана Живановић, стручни сарадник дипл.психолог, саветник у ТА, Фондација менталне хигијене „Exspecto“, Суботица
Општи циљевиПримарна превенција наркоманије (спречавање коришћења наркотика); Секундарна превенција ( сузбијање коришћења наркотика, смањење последица наркоманије).
Специфични циљевиМобилизација просветних радника у активном учешћу превенције наркоманије; Освешћивање одговорности одраслих; Ширење информација о наркоманији; Развијање емпатије и превенција дискриминације према популацији захваћеној болестима зависности
Теме програмаВођење кроз интерактивну, мултимедијалну изложбу "Метаморфоза-дрога", Предавања о ефектима различитих наркотика; Радионица на тему узрока наркоманије; Радионица за оснаживање у раду са родитељима; Радионице за развијање подршке вулнерабилној групи; Вежбе за развијање комуникације са погођеном групом
Циљна групаНаставник предметне наставе – основна школа Наставник предметне наставе – гимназија Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа Наставник стручних предмета – средња стручна школа Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју Наставник у школи за образовање одраслих Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) Наставник изборних и факултативних предмета Стручни сарaдник у школи Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник) Директор/помоћник директора
Број учесникамакс. 20
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена5000
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања