logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

92 Aсертивном комуникацијом до успеха Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање Кикинда, Немањина 23, Кикинда
Особа за контактДејан Карановић, csukikinda@gmail.com, 0230 404-830, 064 857-92-62
АуториВесна Узелац, педагог, ЕГШ “Н.Тесла“, Зрењанин
РеализаториВесна Узелац, педагог, ЕГШ “Н.Тесла“, Зрењанин; Смиљана Берар, психолог, ЕГШ “Н.Тесла“, Зрењанин
Општи циљевиОспособљавање наставника за примену асертивне комуникације као начина изграђивања ауторитета у раду са ученицима, родитељима и колегама.
Специфични циљевиРазвијање способности за конструктивно решавање конфликата, редуковање пасивног и агресивног понашања у корист асертивног, разумевање и прихватање асертивних права, јачање толеранције на непријатност, јачање самопоуздања и одговорности, развијање веће осетљивостии разумевања за друге и развијање комуникацијских и других вештина и развијање способности за асертивно понашање у проблем ситуацијама.
Теме програмаПојам асертивности; Асертивна права и значај њихове примене у комуникацији; Типови асертивне комуникације и асертивне технике за избегавање манипулације; Начини упућивања критике и конструктиван начин решавања конфликта; Важност похвала за постизање успеха у васпитно-образовном раду
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику за групу од 26 до 30 полазника -1 300,00 динара Цена по полазнику за групу од 21 до 25 полазника- 1 700,00 динара Цена по полазнику за групу од 15 до 20 полазника -2 200,00 динара У цену су урачунати трошкови хонорара реализатора,трошкови сертификата, административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, уколико се семинар изводи ван места живљења реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 250 км удаљено од места живљења реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања