logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

919 Креативно луткарство у васпитно-образовном раду Компетенцијa: K3
Приоритети: П1
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/1, Нови Сад
Особа за контактСилвија Тапишка , silvija@pzv.org.rs, 021 472 03 72
АуториТибор Слобода, глумац/луткар, Дечје Позориште Суботица, Роберт Молнар, глумац/луткар, слободни уметник
РеализаториТибор Слобода, глумац/луткар, Дечје Позориште Суботица, Роберт Молнар, глумац/луткар, слободни уметник, Ева Феди, наставник-васпитач, ликовни педагог, ''Студентски дом ''Европа''- Európa Kollégium'',Анамарија Вичек,педагог-мастер, Педагошки завод Војводине
Општи циљевиПовећање кометенције учесника програма за коришћење метода и техника луткарсва у настави и ваннаставним активностима са посебним нагласком на индивидуализовање наставе
Специфични циљевиПсихосоцијална подршка као и етичко-уметнички развој личности деце и ученика.
Теме програмаУпознавање вежби за физичку припрему тела за сценски рад; Упознавање са историјом и теоријом луткарства; Увод у технике луткарства; Савладавање техника анимације сопственог и партнеровог тела ради упознавања механике покрета лутака; Израда лутака и анимација; Извођење самосталне сценско-луткарске вежбе; Заједничка презентација минијатура; Примена метода и техника луткарства у настави стварањем подлоге за реализацију корелације између свих предмета у редовној настави; Креативне методе за подстицање сценске и сценско-педагошке, као и стваралачке активности.
Циљна групаНаставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне); Наставник изборних и факултативних предмета; Васпитач у предшколској установи
Број учесника15-30
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена3000 динара по учеснику.Цена укључује путне трошкове и хонораре реализатора, коришћење опреме, канцеларијски и пратећи стручни материјал као и сертификате.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања