logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

917 Иновативне методе развијања личности деце Компетенцијa: К3
Приоритети: П4
ИнституцијаРегионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Дамјанићева 2, 24430 Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић , rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733
Аутори АНИКО ФЕХЕР радно место: НАСТАВНИК НА СПЕЦИЈАЛНOM ОДЕЉЕЊУ звање и установа: дефектолог – олигофренолог, Основна школа „Јован Јовановиц Змај“, МОНИКА МАЧАИ радно место:ВАСПИТАЧ, звање и установаВАСПИТАЧ,ИЗВОЂАЧ ДРАМСКИ,Х ИГАРА, П.У..“НАШИ БИСЕРИ“МОНИКА ЧЕСКО радно место:СЕКРЕТАР звање и установа: ВАСПИТАЧ ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНМ ПОТРЕБАМА-ЦРВЕНИ КРСТ КАЊИЖА
Реализатори АНИКО ФЕХЕР радно место: НАСТАВНИК НА СПЕЦИЈАЛНOM ОДЕЉЕЊУ звање и установа: дефектолог – олигофренолог, Основна школа „Јован Јовановиц Змај“,МОНИКА МАЧАИ радно место:ВАСПИТАЧ,звање и установаВАСПИТАЧ,ИЗВОЂАЧ ДРАМСКИХ ИГАРА, ПУ“НАШИ БИСЕРИ“ ,МОНИКА ЧЕСКО,радно место:СЕКРЕТАР,звање и установа: ВАСПИТАЧ ЗА ДЕЦУ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА-ЦРВЕНИ КРСТ КАЊИЖА
Општи циљевиФокусирање на развој емоционалне интелигенције деце и њихова проблематика у савременом друштву.
Специфични циљевиУпознати учеснике са појмом и значајем емоционалне интелигенције и њеним утицајем на свакодневицу деце. Презентовати искуства како би учесници препознали проблемске ситуације које нису увек и аутоматски јасне. Развијати способност емпатије, пружити помоћ, сагледати шта је у позадини проблема. Упознати учеснике са иновативним техникама развоја личности, начином њихове примене и доступности.
Теме програмаУвод у тему стручног усавршавања, Личност и емоционална интелигенција, Кад је потребна помоћ?, Иновативне методе развијања личности ,Где могу добити помоћ педагози и родитељи ?
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 6. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 10. Наставник изборних и факултативних предмета 11. Васпитач у предшколској установи 12. Медицинска сестра – васпитач 13. Васпитач у дому ученика 14. Стручни сарaдник у предшколској установи 15. Стручни сарaдник у школи 16. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2,500
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања