logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

916 Инклузија деце која су „другачија“ Компетенцијa: К3
Приоритети: П1
ИнституцијаПедагошко друштво Војводине, Војводе Путника 1, Нови Сад
Особа за контактОтилиа Велишек-Брашко , otilia.velisek@gmail.com, 064/2470152
АуториОтилиа Велишек-Брашко, професор струковних студија за педагошке науке, педагог-доктор наука методике наставе, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад.
РеализаториОтилиа Велишек-Брашко, професор струковних студија за педагошке науке, педагог-доктор наука методике наставе, Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови Сад;Мила Бељански, доцент за ужу научну област Педагошке науке, педагог-доктор педагогије, Универзитет у Новом Саду, Педагошки факултет у Сомбору,Лариса Прохаска, струковни васпитач – специјализант у области здравственог образовања, волонтер у Градској организацији Црвеног крста Нови Сад, волонтер у Друштву за подршку особама са аутизмом Града Новог Сада.
Општи циљевиСензибилизација, оснаживање и образовање педагошког кадра за инклузивно образовање деце из спектра аутизма у редовном васпитно-образовном систему. Превазилажење предрасуда о деци са аутизмом и промовисање њихових потенцијала и даровитости.
Специфични циљевиРазвити адекватну терминологију у контексту инклузије и градити прихватајуће друштво. Оснажити и информисати учеснике о потребним специфичним компетенцијама васпитача и учитеља за инклузивно васпитање и образовање, са посебним акцентом на методичке компетенције у раду са децом са аутизмом. Образовање и информисање учесника о аутизму и подручјима у оквиру који имају тешкоће у функционисању. Сензибилисање учесника према породицама и родитељима деце са аутизмом и изградња партнерске сарадње са њима. Образовање и информисање учесника о појму даровитости, о повезаности даровитости и аутизма, типовима даровитости. Подстаћи учеснике да препознају јаке стране детета из спектра аутизма и да развијају компетенције детета.
Теме програмаТеоријска основа инклузије, Адекватна терминологија у контексту инклузије, Социјална инклузија и стварање социјалних кругова, Друштвена партиципација, Специфичне компетенције за реализацију инклузије, Аутизма и деца из спектра аутизма, Прихватајући родитељ, Сарадња са породицом деце из спектра аутизма, Изградња партнерства у инклузивном васпитању и образовању, Специфичне методичке компетенције у раду са децом из спектра аутизма, Даровитост и аутизма, Типови даровитости, Развијање компетенције деце.
Циљна групаВаспитач у предшколскојустанови,Медицинска сестра – васпитач,Стручни сарaдник у предшколској установи,Стручни сарaдник у школи,Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена 1.800,00 динара по учеснику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања