logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

912 Где настају чуда - Педагогија искуства (Емпиријска едукација) Компетенцијa: К3
Приоритети: П3
ИнституцијаУдружење организатора слободних активности, Београдска бр. 10, Стара Моравица
Особа за контактСаболч Бешњи , besnji@katalizator.edu.rs, 0637234779
АуториСаболч Бешњи,, Удружење орг. слоб. активности, тренер
РеализаториСаболч Бешњи, Удружење орг. слоб. активности, тренер.Кристина Чаби Секач, наставник географије, професор физичког васпитања и дипломирани организатор спортске рекреације, ОШ „Север Ђуркић“ Бечеј, Акош Тојзан,наставник енглеског језика, Дипломирани Филолог англиста (област: Енглески језик и лингвистика), ОШ „Петефи Шандор“ Бечеј,Золтан Секач, наставник географије, професор географије, ОШ „Шаму Михаљ“ Бачко Петрово Село. Тојзан Балди Естер, Удружење орг. слоб. активности, тренер
Општи циљевиЦиљнa група упознаје предности примене педагогије искуства у школи и ван ње, са теоријским и практичним делима педагогије искуства. Дати примењиво стручно знање.
Специфични циљеви• Учесници ће бити спремни да воде искуствено педагошке активности, радионице. Доживе нов приступ улози одраслих у васпитном образовном раду. Упознају вежбе решавања проблема, ситуационе вежбе, игре. • Учесници ће моћи да ангажују све ученике при томе уважавајући индивидуалност. Прихватају ученика као личност у развоју. Потпомажу развој самопоуздања и самопоштовања код ученика. Развијају креативност и иницијативу ученика. • Не настојимо мењати наставни и васпитни рад, већ пружамо средство, којим ће постати садржајно богатији и ефикаснији.
Теме програмаУпознавање; дефинисање циљева и одређивање правила; основи емпиријског учења основи емпиријског учења; техникe евалуације; Преглед ризика, поступци, припрема на екстремне ситуације; планирање комплексног програма; завршавање програма
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 6. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 10. Наставник изборних и факултативних предмета 11. Васпитач у предшколској установи 12. Медицинска сестра – васпитач 13. Васпитач у дому ученика 14. Стручни сарaдник у предшколској установи 15. Стручни сарaдник у школи 16. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесникаМинимално 8, максимално 30 учесника
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена4900 динара по учеснику без ПДВ-а.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања