logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

911 Весела учионица- Драмске технике и методе Компетенцијa: К3
Приоритети: П4
ИнституцијаРегионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Главни трг број 9, Кањижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић , rckanjiza@kanjiza.rs , 024/874-733
АуториГабриела Шароши, директор школе, професор историје, специјализант за менаџмент у образовању, ОШ „Стеван Сремац“, Сента,Оршоља Салкаи, стручни сарадник, дипломирани педагог, ОШ „Стеван Сремац“, Сента. Атила Перпауер, учитељ, професор разредне наставе, ОШ „Стеван Сремац“, Сента
РеализаториГабриела Шароши, директор школе, професор историје, специјализант за менаџмент у образовању, ОШ „Стеван Сремац“, Сента,Оршоља Салкаи, стручни сарадник, дипломирани педагог, ОШ „Стеван Сремац“, Сента. Атила Перпауер, учитељ, професор разредне наставе, ОШ „Стеван Сремац“, Сента
Општи циљевиУнапређивање стручних компетенција просветних радника у примени драмских техника и метода рада у образовно-васпитном процесу.
Специфични циљевиСтицање знања о теоријским основама драмске педагогије упознавање учесника са драмским методама и техникама , развој креативног приступа организацији и извођењу образовно-васпитног рада, развој самоизражавања путем речи, гестова, покрета, цртежа и глуме, сензибилизација учесника за препознавање и разумевање сопствених и туђих емоција.
Теме програмаТеоријски део- предавање;Практични део;Драмске технике и методе у васпитном раду са ученицима;Драмске технике и методе у разредној и предметној настави ( радионичарски рад). Предвиђени садржаји у теоријском делу: основни појмови, врста драмских игара, савремени начини и могућности примене драмских метода и техника у раду, циљеви, задаци и облици рада приликом примене драмских техника и метода, начини планирања, организације и извођења рада помоћу драмске технике, очекивани ефекти и њихова евалуација, типичне грешке и како из избегавати. Предвиђени садржаји у практичном делу: упознавање учесника са различитим драмским играма и њиховим могућностима примене у васпитном рад , упознавање учесника са основним драмским техникама: самоизражавање путем покрета, гестова, израза лица, цртежа, речи, практичног рада- глуме. Упознавати учеснике са применом драмских техника и метода у настави ( обрада садржаја из више предмета)
Циљна групаНаставник разредне настав;е Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник предметне наставе – гимназија; Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школаНаставник стручних предмета – средња стручна школа; Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; Наставник у школи за образовање одраслих; Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне); Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне); Наставник изборних и факултативних предмета; Васпитач у предшколској установи; Медицинска сестра – васпитач; Васпитач у дому ученика; Стручни сарaдник у предшколској установи; Стручни сарaдник у школи; Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2500 динара (бруто хонорар пердавача, освежење, радни материјал) + путни трошкови
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања