logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

91 Школа ненасиља Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар Азбука за едукацију и пружање психолошке, педагошке и правне помоћи, Нови Сад, Ћирпанова 23/22, Нови Сад
Особа за контактМилица Брстина Кочиш, ficakocis@neobee.net, 021 6321-862, 063 522-539
АуториМилица Брстина Кочиш, педагог, породични саветник, Центар „АЗБУКА“ за едукацију и пружање психолошке, педагошке и правне помоћи, Нови Сад; Јован Кочиш, психолог, Центар за социјални рад Града Новог Сада
РеализаториМилица Брстина Кочиш, педагог, породични саветник, Центар „АЗБУКА“ за едукацију и пружање психолошке, педагошке и правне помоћи, Нови Сад; Јован Кочиш, психолог, Центар за социјални рад Града Новог Сада
Општи циљевиОснаживање запослених у образовно-васпитним установама за превенцију и интервенцију у ситуацијама насиља у школском окружењу.
Специфични циљевиСтицање теоријских знања о проблему насиља; Разумевање и реаговање на проблеме насиља; Усвајање вештина ненасилне комуникације; Упознавање протокола реаговања у мрежи институција у ситуацији насиља; Припрема учесника за рад са ученицима; Оснаживање за практичну примену стечених знања и вештина кроз превентивне и интервентне активности на нивоу свих актера школског живота.
Теме програмаТеоријске основе у раду са проблемом насиља; Разумевање и реаговање на проблеме насиља; Технике ненасилне комуникације; Упознавање протокола реаговања у мрежи институција у ситуацији насиља; Практична примена Посебног протокола у образовно- васпитним установама; Процена унутрашњих и спољашњих снага и слабости у раду са насиљем
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу на бази 25 учесника је 64 329,20 динара (нето), тј. 89 000,00 динара (бруто) по Ауторском уговору за 16 сати обуке. Она укључује: надокнада за предаваче, потребан материјал за рад, штампани материјал за учеснике, уверење о похађању семинара, путни трошак за предаваче до 100 км. удаљености.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања