logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

909 „Васпитањем без казне и без награде до смањења насиља у породици, вртићу и школи“ Компетенцијa: К3
Приоритети: П4
ИнституцијаРегионални центар зa професионални развој запослених у образовању Кањижа, Дамјанићева 2, 24420 Књижа
Особа за контактТатјана Варју Потребић , rckanjiza@kanjiza.rs, 024/874-733
АуториМилица Новковић, професор у пензији.ПР. Агенције за едукацију и издаваштво“Породични буквар“,Београд
Реализатори1.Милица Новковић, Милица Новковић, ЈМБГ професор у пензији.ПР. Агенције за едукацију и издаваштво“Породични буквар“,Београд 2.Александра Франко, Професор грађанског васпитања,Трећа београдска гимназија 3.Алиса Јованић-Жаки, Школски педагогМузичка школа 4.Клара Ђурчик, Организатор здраствене неге (наставник здравствене неге)Средња Медицинска Школа Суботица 5.Роберт Ђурчик, машински ињжењер,пољопривредно газдинство
Општи циљевиОспособљавање полазника семинара да разумеју да су позитивно и негативно условљавање свести детета најдубљи УЗРОЦИ појачаног насиља у породици, вртићу и школи, истовремено развијање унутрашње мотивације да стечено знање преносе даље.
Специфични циљевиУпознавање полазника са историјатом развоја ауторитарног васпитања и потребом за укидањем ауторитарности ,укидањем и традиционалног и „плишаног“ васпитања. Упознавање полазника са значајем изворног васпитања, у циљу смањења насиља. Разумевање да су казна и награда најдубљи УЗРОЦИ емоционалних, менталних и физичких проблема,што индукује насиље,у виду агресије и аутоагресије. Оспособљавање наставника да препознају плишане васпитне моделе у пракси, да знају да мотивишу ученике и родитеље да у својим породицама примене ово знање. Унапређивање досадашњег знања полазника у циљу развијања свести о потреби укидања казне и награде, свести да само отклањањем УЗРОКА насиља, долази до битног смањења насиља у пракси.
Теме програмаНегативно и позитивно условљавање као основни узроци насиља у породици, вртићу и школи,емоционални, физички, ментални и духовни проблеми ученика као директне последице плишаног васпитања,активно препознавање свих пет васпитних модела у пракси,плишани васпитни модели као узрок појачаног насиља дечака и девојчица.Укинути плишане моделе у породици значи почетак смањења насиља у втићу и школи.
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник стручних предмета – средња стручна школа 6. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 7. Наставник у школи за образовање одраслих 8. Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 9. Наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне) 10. Васпитач у предшколској установи 11. Медицинска сестра – васпитач
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
Цена2500 дин (Бруто хонорар предавача, освежење, радни материјал) + путни трошкови
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања