logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

908 Азбука драмске игре Компетенцијa: К3
Приоритети: П4
ИнституцијаЗавод за културу војвођанских Мађара, Поштанка 18, Сента
Особа за контактAндреа Хајверт Лоди , аndrea@vmmi.org, 062566-234
АуториAндреа Хајверт Лоди, Завод за културу војвођанских Мађара, драмски педагог
РеализаториАгнеш Бори-Фекете, , Позориште „МУ“, Будимпешта, професор драме, Aндреа ХајвертЛоди, Завод за културу војвођанских Мађара, драмски педагог,Моника Мачаи, Предшколска Установа“Наши Бисери“ Кањижа, васпитач
Општи циљевиЦиљ обуке је да учесници усвоје вежбе и игре које помажу да се у учионици успостави атмосфера поверења погодна за учење у којој процеси учења пружају радост, а самопоштовање ученика се повећава.
Специфични циљевиЦиљ курса је да се учесницима представе основна средства драмске педагогије. Обраћање пажње на себе, друге и околину, развијање прихватања, сарадње, самосталног, еластичног размишљања и креативности. Развој комуникацијских вештина, еластичног и богатог репертоара понашања, брзог схватања ситуације.
Теме програмаРазвијање вештина 1: у групи.Развијање вештина 2: ка изразу. Драмске игре: у улози.
Циљна групанаставници разредне наставе, наставници предметне наставе у основној школи, наставници изборних и факултативних предмета, сарадници (педагошки асистент и помоћни наставник), васпитачи, васпитачи у дому ученика, стручни сарадници, наставници општеобразовних предмета у средњим школама
Број учесника15-20
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена3500
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61