logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

907 Хајмо на квиз! – односно како можемо у једном маху повећати заинтересованост у разреду и понављати градиво? Компетенцијa: К2
Приоритети: П2
ИнституцијаУдружење организатора слободних активности, Београдска бр. 10, Стара Моравица
Особа за контактСаболч Бешњи , besnji@katalizator.edu.rs, 637234779
АуториСаболч Бешњи, Удружење орг. слоб. активности, тренер
РеализаториСаболч Бешњи, Удружење орг. слоб. активности, тренер Кристина Чаби Секач, , наставник физичког васпитања, професор физичког васпитања и дипломирани организатор спортске рекреације, ОШ „Север Ђуркић“ Бечеј,Акош Тојзан, , наставник енглеског језика, Дипломирани Филолог англиста (област: Енглески језик и лингвистика), ОШ „Петефи Шандор“ Бечеј,Золтан Секач, наставник географије, професор географије, ОШ „Шаму Михаљ“ Бачко Петрово Село,Тојзан Балди Естер, Удружење орг. слоб. активности, тренер
Општи циљевиПроширење дидактичко-методичко знања наставног особља путем успешне примене квиза у наставном процесу.
Специфични циљевиПоказати конкретне и применљиве облике организовања квиза уз помоћ којих лако могу повећати заинтересованост и ангажованост ученика у одржавању приредби или пак у понављању градива; упознавати учеснике са елементима организовања квиза; приказати конкретне примере примене квиза ради постизања одређених образовно-васпитних циљева и стицање вештине креирања и модификовања квизова.
Теме програмаупознавање;дефинисање циљева и одређивање правила; основи емпиријског учења; основи емпиријског учења; техникe евалуације; Преглед ризика, поступци, припрема на екстремне ситуације
Циљна група1. Наставник разредне наставе 2. Наставник предметне наставе – основна школа 3. Наставник предметне наставе – гимназија 4. Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа 5. Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју 6. Наставник у школи за образовање одраслих 7. Наставник изборних и факултативних предмета 8. Медицинска сестра – васпитач 9. Васпитач у дому ученика 10. Стручни сарaдник у школи 11. Сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесникаМинимално 8, максимално 30 учесника
Трајање2
ЕлектронскиНе
Цена3900 динара по учеснику без ПДВ-а. У цену је укључен радни материјал и едукација од 16 часа, као и сертификат тј. уверење о савладаном програму стручног усавршавања.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања