logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

906 Употреба рачунара у настави Компетенцијa: К2
Приоритети: П1
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина 6, Нови Сад
Особа за контактСилвија Тапишка , silvija@pzv.org.rs , 021/472-03-72
АуториСилвија Тапишка, Руководилац за образовање националних мањина у Војводини, мастер методике наставе информатике, Педагошки завод Војводине.
РеализаториСилвија Тапишка, Руководилац за образовање националних мањина у Војводини, мастер методике наставе информатике, Педагошки завод Војводине,Уца Георгета, професор информатике, Национални савет Румунске националне мањине.
Општи циљевиОсновни циљ примене рачунара у образовном процесу је формулисање нових за унапређивање процеса усвајање знања из различитих научних подручја. Повећање компетенције наставника усвајањем теоријских и практичких знања у области савремених метода и техничка подучавања коришћењем постојећих образовних софтвера помоћу рачунара у настави.
Специфични циљевиИдентификација најефикаснијих индивидуалних начина савладавања наставног садржаја помоћу рачунара; повезаност информатике са другим предметима; примене рачунара за побољшање рада са децом; нове идеје и методе у настави применом рачунара; пружање стручне помоћи запосленима.
Теме програмаОсновни појмови из информатичке технологије. Основе информационих и комуникационих технологија (хардвер, софтвер, познавање основне апликације), периферни уређаји, познавање основа информационих технологија и примера њихове употребе у свакодневном животу, понављање значајних правних аспеката који се односе на заштиту права и заштиту података при рада на рачунару. Примена и коришћење дела пакета Ms Office-a: Ms Word (припрема наставног часа, израда материјала за час, припрема текстова, контролних задатака и додатног наставног материјала за час, штампање); Ms Power Point (припрема мултимедијалног часа, самостално креирање и коришћење видео-презентације за вођење часа кроз израду слајдова и анимацију текстуалних, графичких, видео и аудио записа, укључујући технологију видео-бима); Ms Excel (креирање основне базе података о ученицима/школи; коришћење аритметичке и логичке формуле; креирање табела и графикона); Интернет (проналажење едукативних и креативних садржаја-електронска енциклопедија, електронске књиге, тестови, огледи-коришћење за самосталну примену наставе, савладавање технике слања електронске поште; размена прикупљених података и искустава у настави); Примена и коришћење постојећих образовних софтвера. Outlook express: савладавање технике слања електронске поште.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе - основна школа, наставник предметне наставе - гимназија, наставник општеобразовних предмета - средња стручна школа, наставник стручних предмета - средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник, Васпитач у дому ученика.
Број учесникамаксимум 20
Трајање2
ЕлектронскиНе
Цена2.500 дин по учеснику.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања