logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

904 Сметње у учењу – Препознавање и превазилажење дислексије, дисграфије и дискалкулије на предшколском и школском узрасту Компетенцијa: К2
Приоритети: П1
ИнституцијаПедагошки завод Војводине, Булевар Михајла Пупина 6/1, Нови Сад
Особа за контактСилвија Тапишка , silvija@pzv.org.rs, 021/4720372
АуториАнамарија Вичек, педагог-мастер, стручна сарадница, Педагошки завод Војводине
РеализаториАнамарија Вичек, педагог-мастер, стручна сарадница, Педагошки завод Војводине, Ленка Ердељ, стручни сарадник – Педагошки завод Војводине, Нови Сад, професор разредне наставе; математичар-нумеричка математика са кибернетиком;Силвија Тапишка,стручни сарадник – Педагошки завод Војводине, Нови Сад, дипломирани учитељ мастер.
Општи циљевиПовећање компетенција васпитача, стручних сарадника, наставника разредне и предметне наставе у области инклузивне едукације деце са сметњама у развоју.
Специфични циљевиПроширење компетенција васпитача, стручних сарадника, наставника разредне за превенцију, рану идентификацију и третман сметњи у учењу. Пружање теоретске подлоге и практичних знања за подршку деци са дислексијом, дисграфијом и дискалкулијом у оквиру свакодневних активности и редовне наставе. Упознавање и самостална израда иновативних метода и наставних средстава, помагала прилагођена индуалним потребама деце са посебним потребама.
Теме програмаДефиниција и рано препознавање знакова сметњи у учењу; Дислексија, дисграфија, дискалкулија; Пажња и поремећаји пажње; Опште стратегије за рад са ученицима са сметњама у учењу у оквиру редовне наставе и ван наставних активности; Улога базичних когнитивних способности у савладавању читања, писања и математике и њихов развој у оквиру организованих активности у предшколским установама, односно, у оквиру редовне и допунске наставе у основној школи; Састављање и кориговање индивидуалног плана подршке; Развојне игре, вежбе и задаци за развој одређених базних когнитивних способности; Педагошко испитивање читања, писања и рачунања – приказ и опис материјала, вежби и задатака за испитивање и развој; Израда радних листова и осталих дидактичких средстава.
Циљна групаНаставник разредне наставе; Васпитач у предшколској установи; Стручни сарaдник у предшколској установи; Стручни сарaдник у школи
Број учесника30
Трајање3
ЕлектронскиНе
Цена3000 динара по учеснику. Цена укључује путне трошкове и хонораре реализатора, коришћење опреме, канцеларијски и пратећи стручни материјал као и сертификате.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања