logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

902 РАЗВИЈАЊЕ МОТОРИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА КРОЗ ПОКРЕТНЕ ИГРЕ Компетенцијa: К2
Приоритети: П1
ИнституцијаУниверзитет у Новом Саду Учитељски факултет на мађарском наставном језику, Штросмајерова 11, Суботица
Особа за контактЈосип Лепеш , lepes@tippnet.rs, 063 8 857 372
АуториЈосип Лепеш, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, доцент, Саболч Халаши, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, асистент
РеализаториЈосип Лепеш, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, доцент, Саболч Халаши, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, асистент, Др Рита Хорак, Учитељски факултет на мађарском наставном језику Суботица, доцент Зоран Милић, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица, асистент
Општи циљевиЦиљ програма је оспособљавање слушалаца да кроз покретне игрице развијају базичну моторику код деце предшколског и млађег школског узраста.
Специфични циљевиСтручно усавршавање пружа теоријско знање о моторичком развоју деце од рођења до 10 година. Омогућава слушаоцима да препознају децу која заостају у моторичком развоју. Учесницима пружа могућност да кроз практични део наставе савладају оне методе, чиме могу у многоме допринети моторичком развоју детета.Програм тежи да оствари циљ промовисања изузетну важну улогу стицање нових импулса кроз кретања.
Теме програмаРаст и развој деце,,Моторички развој деце,Тест за процену моторичког развоја, Покретне игре
Циљна група Наставник разредне наставе, Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, Васпитач у предшколској установи
Број учесника30
Трајање1
ЕлектронскиНе
ЦенаПредвиђена цена по учеснику износи 2.000,00 динара. У цену је урачуната надокнада предавачима, путни трошкови, радни материјали са адекватним садржајем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања