logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

901 Равноправни на тржишту рада – каријерно вођење и саветовање и средњој школи-Тренинг за тренере Компетенцијa: К2
Приоритети: П4
ИнституцијаУдружење „Коцка“ , Патријарха Чарнојевића 14, Нови Сад
Особа за контактАна Петрович , officekocka@gmail.com , 063/8637448
АуториMaja Бранковић Ђундић, самостална стручна сарадница за израду и реализацију пројеката, мастер родних студија, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Марина Илеш, самостална стручна сарадница за равноправност полова, магистарка лингвистичких наука, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова
РеализаториMaja Бранковић Ђундић, самостална стручна сарадница за израду и реализацију пројеката, мастер родних студија, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Марина Илеш, самостална стручна сарадница за равноправност полова, магистарка лингвистичких наука, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова,Илдико Менђан Плетикосић специјалиста пословне психологије, проф. психологије/грађанског васпитања, Гимназија и економска школа „Доситеј Обрадовић“, Бачка Топола
Општи циљевиУнапређење система квалитетних услуга каријерног вођења и саветовања за ученице и ученике у средњим школама на територији АП Војводине
Специфични циљеви1) Оспособљавање каријерних тимова и запослених у средњошколским установама за преношење знања другим наставницима и стручном особљу; 2) Јачање ефикасности каријерног вођења и саветовања кроз креирање базе знања унутар средњошколских установа; 3) Повећање разумевања наставника и стручног особља у средњим школама о утицају родних улога и стереотипа на избор занимања, каријеру и положај на тржишту рада жена и мушкараца; 4) Унапређење компетенција наставника и наставног особља за каријерно саветовање и информисање учениника/ца за успешан излазак на тржиште рада; 5) Обезбеђивање подршке средњим школама на територији АП Војводине за имплементацију законског и стратешког оквира у области каријерног вођења и саветовања и родне равноправности
Теме програмаКако одрасли уче; утврђивање потреба циљне групе и постављање циљева тренинга; вештине и технике вођења тренинга; дизајн и планирање тренинга; извођење тренинга-вештине презентације, фацилитације и давања повратних информација; методе евалуације тренинга.
Циљна групаНаставник предметне наставе – гимназија,Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,Наставник стручних предмета – средња стручна школа,Наставник изборних и факултативних предмета,Стручни сарaдник у школи
Број учесниканајвише 20
Трајање2
ЕлектронскиНе
Цена4 500 РСД по учеснику
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања