logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

900 Проблемски и истраживачки оријентисана настава Компетенцијa: К2
Приоритети: П1
ИнституцијаЦентар за унапређење наставе „Абакус“, Љубише Миодраговића 7ж/5, Београд
Особа за контактЖолт Коња , zolt.konja@gmail.com; centarabakus@gmail.com , 064809630
АуториЖолт Коња, наставник, ЕТШ „Михајло Пупин“ – Нови Сад Ана Лојаничић-Фехер, педагог, ЕТШ „Михајло Пупин“ – Нови Сад Маја Тодоровић, наставник-педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд Вишња Исидора Дивилд Жежељ, педагог, Центар за образовање и консалтинг Пепсиланд, Петроварадин Снежана Голић, педагог, Центар за образовање и консалтинг Пепсиланд, Петроварадин
РеализаториМаја Тодоровић,наставник-педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд Вишња Исидора Дивилд Жежељ, педагог, Центар за образовање и консалтинг Пепсиланд, Петроварадин Снежана Голић, педагог, Центар за образовање и консалтинг Пепсиланд, Петроварадин Ана Лојаничић-Фехер, педагог, ЕТШ „Михајло Пупин“ – Нови Сад,Жолт Коња, , наставник, ЕТШ „Михајло Пупин“ – Нови Сад,Горан Станојевић, наставник-педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд Вела Чоја, наставник-педагошки саветник, Средња техничка ПТТ школа, Београд
Општи циљевиПрофесионално оснаживање наставника за примену проблемски и истраживачки оријентисане наставе; развијање компетенција за примену савремених наставних метода кроз употребу ИКТ-а при реализацији програмски и истраживачки орјентисане наставе.
Специфични циљевиУпознавање наставника са карактеристикама и појмом програмске и истраживачке наставе; оспособљавање наставника за коришћење различитих наставних метода које подстичу истраживачки рад и проблемски орјентисану наставу; оспособљавање наставника да корите напредне веб алате којима се успешно могу презентовати резултати рада у проблемској и истраживачкој настави. Оспособљавање наставника да ефикасно управљају ученичким истраживачким пројектима. Оспособљавање наставника да изаберу адекватне проблемске и истраживачке задатке.
Теме програмаПојам и значај проблемске наставе у савременој дидактици; проблем (ни)је исто што и задатак; како креирати проблемски ситуацију; облици проблемске наставе и њене главне карактеристике; oрганизација наставе путем проблема; појам истраживачки орјентисане наставе; врсте истраживачког учења и поучавања; како реализовати истраживање у учионици; активности наставника и ученика; наставне методе и облици рада који подржавају проблемски и истраживачки орјентисану наставу; групни рад, рад у пару, кооперативно учење; активности наставника и ученика приликом решавања проблема; представљање и процена рада у групи; осмишљавање проблемске ситуације и реализација; учење путем открића; како оценити ученике приликом решавања проблемске ситуације; како дефинисати истраживачки задатак; бесплатни веб алати и платформе који се могу користити у проблемски орјентисаној настави; веб алати за креирање интерактивних слика, паноа, стрипова, анимација, мапа ума, презентација; платформе за изокренуту учионицу; веб алати који омогућавају сараднички рад.
Циљна групаНаставник разредне наставе; Наставник предметне наставе – основна школа; Наставник предметне наставе – гимназија; Наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа; Наставник стручних предмета – средња стручна школа; Наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју; Наставник у школи за образовање одраслих; Наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне); Наставник изборних и факултативних предмета; Стручни сарaдник у школи
Број учесника30
Трајање3
ЕлектронскиДа
Цена2500
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања