logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

90 Форум театар у функцији превенције насилног понашања Компетенцијa: K3
Приоритети: 4
ИнституцијаЦентар за развој критичког мишљења, Кикинда, Николе Француског 165, Кикинда
Особа за контактЛидија Терек, cerakrim@gmail.com, 0230 501698, 064 1444846
АуториЛидија Терек, саветник, Центар за стручно усавршавање Кикинда; Тамара Стојковић, новинарка, Сомборске новине, Сомбор
РеализаториЛидија Терек, саветник, Центар за стручно усавршавање Кикинда; Тамара Стојковић, новинарка, Сомборске новине, Сомбор
Општи циљевиОспособљавање наставника за рад са ученицима на промоцији ненасилног понашања, за ненасилно решавање конфликата и борбу против насилничког понашања извођењем Форум театра.
Специфични циљевиПодизање нивоа знања наставника о појму, узроку и врсти насилног понашања; Оспособљавање наставника за препознавање насилничког облика понашања; Оспособљавање наставника за примену ненасилних облика решавања конфликата; Подизање нивоа знања наставника о театру потлачених и о његовим облицима; Оспособљавање наставника за примену Форум театра у борби против насилног понашања и промоцију ненасилног решавања конфликата.
Теме програмаОсновни појмови о насиљу; Узроци насиља; Театар потлачених; Развијање Позоришта слика и Форум театара
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по полазнику је 2 200,00 динара. За групу од 20 до 24 полазника дајемо 25% попуста, а за групу од 25 до 30 полазника дајемо 40% попуста. У цену су урачунати хонорари реализатора, трошкови сертификата и административни трошкови. У цену НИСУ укључени путни трошкови реализатора, као ни трошкови смештаја, уколико се семинар изводи 200 км удаљено од места становања реализатора.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања