logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2016/2017. и 2017/2018.
Каталог Стандарди компетенција наставника Приоритет

899 Причам ти причу… дигиталну Компетенцијa: К2
Приоритети: П3
ИнституцијаУдружење е-Регија, Сомборска 17, Суботица
Особа за контактдр Сузана Рукавина , suzanar76@gmail.com, 064 1857987
Ауторидр Сузана Рукавина, доктор педагошких наука
Реализаторидр Сузана Рукавина, доктор педагошких наука;мр Хајналка Игнац, ОШ „Кизур Иштван”, Суботица, магистар методике наставе информатике;Марина Балажев, проф. хрватског језика и књижевности и дипл. књижевни компаратист;Синтиа Ковач, мастер учитељ
Општи циљевиЦиљ овог програма је упознавање циљне групе с појмом, израдом, употребом и евалуацијом дигиталних прича у васпитно-образовном раду те оспособљавање полазника за израду додатних мултимедијалних дидактичко-методичких материјала за примену у настави.
Специфични циљевиУпознавање с категоријама, елементима и фазама израде дигиталних прича; Creative Commons лиценције у подручју образовања; израда сценарија и storyboarda; употреба веб 2.0 алата за израду дигиталних прича: обрада фотографије, звучних записа, преузимање музике, израда видеозаписа; објављивање и дељење дигиталних прича на друштвеним мрежама; евалуација дигуталних прича помоћу рубрика; разматрање могућности употребе и евалуације дигиталних прича у наставном раду.
Теме програмаПојам дигиталне приче у подручју васпитно-образовног рада. Категорије дигиталне приче (личне исповести, историјски документарци, приче које поучавају или обавештавају о одређеном појму или пракси). Елементи дигиталне приче (тачка гледишта, драмаско питање, емоционални садржај, глас, моћ музике, економичност, ритам). Фазе израде дигиталне приче. Израда сценарија и storyboarda. Creative Commons лиценцијe. Сакупљање/израда и обрада фотографија. Обрада звучних записа. Израда видеозаписа и објављивање дигиталне приче на друштвеним мрежама (Фејсбук, Blogger, Јутјуб). Евалуација помоћу рубрика.
Циљна групаНаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа,наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета,васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарaдник у школи, сарадник (педагошки асистент и помоћни наставник).
Број учесникаод 6 до 30
Трајање5 недеља
ЕлектронскиДа
Цена2.000,00 по учеснику.
* Програм се реализује само електронским путем.
© 2016 Завод за унапређивање образовања и васпитања